• Search form

18.05.2017 | 15:47

Nesaslušane priče

Nesaslušane priče

Centar za kulturnu dekontaminaciju organizuje od 21. do 25. maja u Domu omladine Beograda radionicu digitalne fotografije “Nesaslušane priče” zasnovanu na ideji interakcije generacija – migrantskih zajednica u kampovima i njihovih vršnjaka iz lokalnih sredina, kroz medij mobilnog telefona kao glavnog komunikacionog alata u celom svetu.

Cilj radionice je razvijanje osnovne fotografske veštine kroz analize i razgovor o različitim aspektima fotografije.

Poreklo pripadnika zajednica, kako navodi CZKD, nevažno je u svakodnevnom životu, što predstavlja bitnu karakteristiku uspešnih zajednica. Iako je kultura važan deo svakodnevnog društvenog života, retko se smatra jednim od osnovnih alata za suzbijanje i sprečavanje rasizma, ksenofobije i netolerancije. U okviru projekta SOKAK, kroz aktivnosti u oblasti kulture i umetnosti, CZKD  otvara prostor za otvoreni dijalog i integraciju migrantske i lokalne zajednice kako bi se gradili pozitivni narativi za podsticanje interkulturnog dijaloga i međusobnog razumevanja, te podigao nivo svesti u lokalnim zajednicama o njihovim novim susedima. Aktivnostima tog projekta CZKD se obraća direktnim potrebama migranata, dajući im prostor da se izraze, da daju glas kreativnosti i imaju pravo glasa u sredini označenom “izbegličkom krizom”.

U prošlosti su izbeglice putovale s koferima, a danas putuju noseći mobilne telefone, kao nekom vrstom digitalnog prtljaga. Mobilni telefon je nezamenljivo sredstvo za opstanak u migraciji, jer se koristi za kretanje između svetova, za prevođenje jezika, za slanje poruka porodicama kući, za pravljenje planova za budućnost koristeći mreže u zemljama destinacije.

Aktivnost projekta “Nesaslušane priče” – radionice digitalne fotografije zasnovana je na ideji interakcije generacija – migrantskih zajednica u kampovima i njihovih vršnjaka iz lokalnih sredina, kroz medij mobilnog telefona, kao glavnog komunikacionog alata generacija u celom svetu.

Radionicu vodi Stefana Savić – fotografkinja, umetnica, predavačica (NOVA akademija umetnosti), koja ce pomoci polaznicima da razviju osnovne fotografske veštine kroz integraciju tehničke studije, estetske i tehničke analize, razgovor o različitim aspektima fotografije – od foto-šopa do šera.

Učesnici će raditi zajedno na stvaranju sadržaja, razmenjivaće iskustva, znanja, ali i upoznavati se bolje sa kulturom i vrednostima obe ciljne grupe. Radionica će pokriti osnove digitalne SLR, digitalno snimanje, osvetljenje, kompoziciju, tehnike i obradu fotografije.

Snimajući zadatak za učesnike na kraju radionice biće fotografije na temu procesa integracija u novoj/poznatoj sredini, a njihov sadržaj će omogućiti da se predstave uzbudljive priče, osećanja i istorije koje oblikuju našu sadašnjost, a koje će činiti deo velike onlajn izložbe.

*Na fotografiji: Donya Kashkooly (Iran) u dvorištu CZKD-a

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.