• Search form

15.05.2018 | 10:47

Ne plod iskustva, samo iskustvo je cilj

Ne plod iskustva, samo iskustvo je cilj

Studenti Katedre za klavirski praktikum Akademije umetnosti u Novom Sadu održaće 16. maja u Gimnaziji “Jovan Jovanović Zmaj” 12. godišnji koncert, koji je tradicionalno posvećen isključivo savremenim delima 20. i 21. veka, kao i delima ranijih epoha koja su iz nekog razloga zapostavljena.

Pod sloganom “Ne plod iskustva, nego samo iskustvo je cilj”, 12. koncert Katedre za klavirski praktikum, koju vodi istaknuta pijanistkinja Branka Parlić, počeće nastupom Ad hoc hora "Glassić" studenata Akademije umetnosti, pod vođstvom dirigenta Vuka Milanovića.

Publika će čuti “There are some manFilipa Glasa iz ciklusa “Tri pesme za hor a capela”, prema tekstu Leonarda Koena.

U programu koncertaa zastupljeni su kompozitor: F. Rževski, A. Hinastera, Đ. Ligeti, O. Mesijan, K. Džeret, Dz. Antej, B. Bartok, F. Pulank, A. Babađanijan, F. Mompu, K. Šimanovski, D. Beljanski, A. Zadeh, J. Sibelijus, N. Hakim, K. Debisi, E. Granados, V. Ziring, S. Bortkijevič…

Uz Branku Parlić, profesori na Katedri za klavirski praktikum su i Nataša Penezić, Jelena Simonović Kovačević, Julija Bal, Maja Alvanović, Jelena Bajić, Irina Zagurskaja i Kosta Jevtić.

Plakat za 12. koncert studenata Katedre za klavirski praktikum uradio je grafički dizajner Darko Vuković, redovni profesor na Akademiji umetnosti.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.