• Search form

26.01.2018 | 15:35

Nastava stranih jezika na Kolarcu već 85 godina

Nastava stranih jezika na Kolarcu već 85 godina

Kolarčeva zadužbina obeležava 140 godina postojanja, ali i 85 godina rada Centra za nastavu stranih jezika, koji je povodom tog jubileja pripremio posebne popuste za srednjoškolce od 50 odsto, pored postojećih povlastica za nezaposlene, studente, dosadašnje učenike, novinare i članove iste porodice.

Srpski trgovac Ilija Milosavljević Kolarac (1800-1878) izuzetno je dobro razumeo značaj obrazovanja i zato je testamentom ostavio svu svoju imovinu prosveti i kulturi svog naroda. Veliki uticaj na obrazovanje ima i poznavanje stranih jezika, jer doprinosi dodatnom usavršavanju, boljoj komunikaciji sa poslovnim partnerima i prijateljima, razumevanju drugih kultura i navika - prilagođavanju životu u inostranstvu…

Zanimljiv je podatak da se u Beogradu engleski jezik učio na Kolarcu pre nego što je osnovana Katedra za engleski jezik i književnost pri Beogradskom univerzitetu.

Jedan od osnivača Katedre za engleski jezik i književnost bila je Meri Stensfild Popović koja je prvo predavala na Kolarcu i vodila tečajeve početnog, srednjeg i višeg nivoa. Meri Stensfild Popović je i autorka prvog udžbenika engleskog jezika sa fonetskom transkripcijom u Srbiji, koji je objavljen u izdanju Kolarčeve zadužbine između dva svetska rata.

Nastava u Centru za strane jezike na Kolarcu odvija se do danas, uz stalno praćenje trendova u učenju stranih jezika i uz primenu aktuelnih nastavnih sredstava koji omogućavaju brzo učenje i primenu stečenog  znanja, kao i osnovu za polaganje međunarodno priznatih ispita.

U Centru se danas izučavaju brojni svetski jezici, a svi kursevi su ujedno priprema za polaganje međunarodno priznatih ispita.

Upis na nove kurseve je od 29. januara do 20. februara.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.