• Search form

15.01.2018 | 10:45

Mreža za pametan grad

Mreža za pametan grad

Organizacija Radiona.org, koja od osnivanja aktivno deluje na razvoju open source kulture, zajednice i prostora za eksperimente i učenje, pokrenula je “smart city” mrežu u Zagrebu, zasnovanu na konceptu korišćenja savremenih tehnologija u cilju optimizovanja različitih funkcija grada, poboljšanja kvaliteta života građana, podsticanja ekonomije, te smanjenja energetskog i ekološkog uticaja ljudskog delovanja.

Kao što ne postoji univerzalna definicija koncepta “smart city”, ne postoji ni krajnja tačka u kojoj se grad može nazvati “pametnim”, već se radi o seriji koraka u smeru omogućavanja veće partipacije, transparentnosti i umreženosti građana, privatnih i javnih subjekata i objekata. Tehnički gledajući, kako navodi Radiona, to podrazumeva postojanje odgovarajućih mrežnih i kompjuterskih infrastruktura, integrisanih senzora i komunikacijskih kanala i standarda, koji omogućavaju razmenu podataka u stvarnom vremenu, analize, mogućnosti automatizacije, ali i osiguravaju privatnost učesnika.

Kao primer, Radiona navodi mrežu jeftinih, umreženih i nezavisnih tačaka-senzora koji konturirano mere kvalitet zraka i atmosferskog zagađenja, a rezultate tih merenja u stvarnom vremenu objavljuju u formi otvorenih podataka (open data). Na osnovu njih se mogu realizovati vizualizacije podataka, analize, planovi i sistemi nezavisne kontrole i alarmiranja. Ista stvar može se napraviti i s bilo kojom drugom merljivom vrednosti, poput kvaliteta vode ili vodostaja, nezavisno od prostorne dislociranosti i nedostupnosti klasične infrastrukture. Ili, kada bi sve kante za zbrinjavanje otpada u gradu imale mogućnost javljanja kada su pune, tada bi bilo moguće optimizovati vreme odvoza i bolje isplanirati celokupan sistem zbrinjavanja otpada. Takođe, primer bi mogla da bude javna rasveta koja uz pomoć integrisanih senzora može da registruje aktivnost u pojedinom delu grada, što bi omogućilo da sistem dinamički prilagođava intenzitet svetla i potrošnju energije, a informacije o aktivnostima mogle bi se iskoristi i za bolje planiranje aktivnosti u pojedinim delovima grada. Takođe, moguće je zamisliti dostupnost malih i energetski vrlo efikasnih senzora za lokaciju koji bi mogli biti integrisani u različita prevozna sredstva, pa čak i u bicikle. Time bi se stvorila osnova za zaštitu od krađe, ali i bike-sharing servise. Implementacije, takođe, mogu biti i razni naučni i privatni eksperimenti, kulturni ili turistički sadržaji ili igre.

Radiona.org od osnivanja organizuje radionice, predavanja, izložbe, u saradnji s brojnim partnerima i institucijama (FER, Creative Museum, Making Museum…). Prva je u Hrvatskoj radila praktične radionice na temu IoT (Internet of Things), a aktivno učestvuje i u projektu Otvorene mreže (osiguravanje besplatnog interneta za sve i izgradnja nezavisne internet infrastrukture).

Kao prirodni nastavak dosadašnjeg rada, u skladu sa verovanjem u bottom-up pristup i otvorenost, Radiona.org je nedavno počela postavljanje LoRa WAN gatewaya.

LoRa WAN je protokol za kontrolu pristupa medijima za širokopojasne mreže, dizajniran tako da omogućava uređajima male potrošnje da komuniciraju sa povezanim internet aplikacijama putem bežičnih veza velikog dometa. Radionini gatewayi će biti deo The Things Network, globalne, otvorene i popularne internet mreže, koja koristi LoRaWAN mrežnu tehnologiju. Cilj Radione je da učestvuje u stvaranju upotrebljive mreže u Zagrebu (potrebno je pokriti značajan deo grada) kako bi se omogućilo svima da aktivno učestvuju, eksperimentišu i uče.

“Verujemo da kroz popularizaciju, demokratizaciju i demistifikaciju ove tehnologije, možemo doprineti razvoju budućih aplikacija sa svrhom razvoja grada Zagreba kao ‘pametnog’ grada”, navela je Radiona.org u saopštenju, najavljujući postavljanje dodatne tri tačke u različitim delovima grada tokom januara i februara.

(SEEcult.org)

 • 19.06.2018 | 10:00

  Cankarjev dom | Mestni muzej, Ljubljana

  SLOVENSKI IN EVROPSKI CANKAR - razstava (18.6.2018.-28.2.2019.) ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja

  https://www.cd-cc.si/sl/kultura/razstave/ivan-cankar-in-evropa

  06.10.2018 | 10:00

  Kibla, Maribor

  Kibla portal, Valvasorjeva 40, Maribor

  OSEBNO / PERSONAL - mednarodna skupinska razstava (5.10.2018.-8.2.2019.)

  Jozef Suchoža (Slovaška), Nataša Prosenc Stearns (Slovenija/ZDA), Jože Slaček in Jiri Kočica (Slovenija), Jure Fingušt (Slovenija), Janez Kardelj (Slovenija), Maruša Šuštar (Slovenija), Tadej Vaukman (Slovenija), Maša Jazbec (Slovenija), Artists&Poor's (Slovenija), Radovan Kunić (Hrvaška), Boštjan Novak (Slovenija), Dragica Čadež (Slovenija), Anka Krašna (Slovenija), Selma Selman (BH/ZDA), Nikita Shalenny (Ukrajina/UA), Nataša Berk, Vlado Repnik, Simon Macuh, Petra Kapš (Slovenija), Tincuta Heinzel in Hillevi Munthe, kuratorici - Poskusi, napake, preizkušnje in napake: Attempts, Failures, Trials and Errors: Teresa Almeida (Portugalska / ZK / Švedska), Beam (Nizozemska), Shih Wei Chieh (Tajvan), Kate Sicchio (ZDA) & Camille Baker (Kanada / ZK), Renata Gaui (Brazilija / ZDA), Maria Paulina Gutiérrez (Kolumbija), Tincuta Heinzel (Romunija/Nemčija/ZK), Shary Kock (Nizozemska), Aline Martinez Santos (Brazilija/Nemčija), Afroditi Psarra (Grčija/ZDA), Annette Schmid & Veerle Pennock (Nemčija/Nizozemska), Zoran Popovici (Romunija), Natacha Roussel (Francija/Belgija), Vitalii Shupliak (Ukrajina/Poljska), Giulia Tomasello (Italija/ZK), Pauline Vierne (Francija/Nemčija), ZEST Collective (Romunija), Ebru Kurbak (Turčija/Avstrija), Mili John Tharakan (Indija/ZK), Rebecca Stewart (ZDA/ZK)

  http://www.kibla.org

  16.10.2018 | 10:00

  Muzej Paje Jovanovića, Kralja Milana 21/IV, Beograd

  POGLED IZBLIZA. ATELJE PAJE JOVANOVIĆA - izložba (15.10.2018.-26.1.2019.) povodom 115 godina od osnivanja Muzeja grada Beograda

  autor izložbe: Isidora Savić, kustoskinja Muzeja grada Beograda

  http://www.mgb.org.rs

  19.10.2018 | 10:00

  Muzej afričke umetnosti, Andre Nikolića 14, Beograd

  MASINISA SELMANI (Francuska): PODELJENI SVETOVI - izložba (18.10.2018.-24.2.2019.)

  http://www.institutfrancais.rs/podeljeni-svetovi-masinise-selmanija

  19.10.2018 | 10:00

  UGM trgovina, Strossmayerjeva 6, Maribor

  TONI SOPRANO: ʹOUT TA KĒ - prodajna razstava (18.10.2018.-17.2.2019.)

  http://www.ugm.si

  07.11.2018 | 11:00

  Muzej primenjene umetnosti, Vuka Karadžića 18, Beograd

  Dan muzeja primenjene umetnosti Beograd

  KLASIČNO I SIMBOLIČNO - PRSTENJE I MINĐUŠE OD ANTIKE DO SREDNJEG VEKA IZ KOLEKCIJE MUZEJA PRIMENJENE UMETNOSTI - izložba (6.11.2018.-31.1.2019.)

  autor izložbe i kataloga: Mila Gajić, viši kustos MPU

  konzervacija: Milan Andrić

  grafičko oblikovanje: Dušan Tkačenko

  arhitekta postavke: Miroslava Petrović Balubdžić

  muzika za izložbu: Vasil Hadžimanov

  http://mpu.rs

  08.11.2018 | 11:00

  Dom Jevrema Grujića, Svetogorska 17, Beograd

  ČAROBNA MILENA - izložba Milene Pavlović Barili (7.11.2019.-31.3.2019.)

  http://www.iicbelgrado.esteri.it

  09.11.2018 | 11:00

  Galerija Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4, Zagreb

  NIKOLA REISER: SENZIBILNI POETA SLIKARSTVA - retrospektivna izložba (8.11.2018.-3.2.2019.)

  kustosica izložbe: Danijela Marković

  autori tekstova: Akademik Tonko Maroević, Iva Körbler, Danijela Marković

  http://gkd.hr

  10.11.2018 | 10:00

  SANU, Beograd

  MARKO ČELEBONOVIĆ (1902-1986) - izložba (9.11.2018.-30.1.2019.)

  https://www.sanu.ac.rs

  10.11.2018 | 10:00

  Gradski muzej Subotica, Trg sinagoge 3, Subotica

  ROĐENJE HUMANOIDNE ROBOTIKE: 50 GODINA CENTRA ZA ROBOTIKU INSTITUTA „MIHAJLO PUPIN“ - izložba posvećena najstarijoj laboratoriji za robotiku u Jugoistočnoj Evropi (9.11.2018.-31.1.2019.)

  autor izložbe: Ivan Stanić, kustos Muzeja nauke i tehnike - Beograd

  organizacija: Gradski muzej Subotica i Muzej nauke i tehnike - Beograd

  http://www.gradskimuzej.subotica.rs

  http://www.muzejnt.rs

Video
25.12.2018 | 18:27

VOĐENJE: Ilija Šoškić - Akcione forme

Vođenje kroz izložbu Ilije ŠoškićaAkcione forme” koja je održana istovremeno u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom