• Search form

07.09.2010 | 10:43

Milica Tomić u Salonu MSUB

Beogradska intermedijalna umetnica Milica Tomić, čiji se radovi zasnivaju na konceptualizaciji odnosa umetnosti, politike, sećanja i savremenosti kroz različite medije, predstavlja se od 10. septembra samostalnom izložbom u Salonu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu koja obuhvata fotografije, video i instalaciju artefakata i dokumenata performansa iz poslednjih nekoliko godina.

Osnovni koncept izložbe “Jednoga dana”, čiji je kustos Dejan Sretenović, je da od galerijskog prostora načini produkcioni prostor.

Milica Tomić u Salonu MSUB

Beogradska intermedijalna umetnica Milica Tomić, čiji se radovi zasnivaju na konceptualizaciji odnosa umetnosti, politike, sećanja i savremenosti kroz različite medije, predstavlja se od 10. septembra samostalnom izložbom u Salonu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu koja obuhvata fotografije, video i instalaciju artefakata i dokumenata performansa iz poslednjih nekoliko godina.

Osnovni koncept izložbe “Jednoga dana”, čiji je kustos Dejan Sretenović, je da od galerijskog prostora načini produkcioni prostor.

Prema navodima Milice Tomić, sekvence produkcionih procesa, metoda rada i istraživanja koji su u toku, završeni ili nastavljeni drugim sredstvima i u drugom mediju, čine osnovnu strukturu izložbe, ali su istovremeno otvoreni za saradnju u produkciji “zajedničkog dobra” - ključnom produktu i zajedničkom imenitelju svih ovih procesa rada.

To podrazumeva i stvaranje mreže odnosa i komunikacije, kao i različite politike koje tokom proizvodnje postaju integralni deo radova, a polazno mesto tih procesa je Beograd kao osnovno mesto njene produkcije, odnosno mesto sa koga misli i govori.

Na izložbi će biti predstavljeni projekti: "Jednog dana umesto noći, bljusnuće rafal iz mitraljeza kad drukče svetlost ne može doći" (naziv preuzet iz naslova istoimene pesme Oskara Daviča), fotografije i video (10 min, loop) intervencije u javnom prostoru (Beograd, septembar-novembar 2009), “Jugoslavia” (Nacionalni paviljon, Venecija) / instalacija artefakata i dokumenata performansa (Beč, septembar 2003), “Sigurnost u putu” (video, 50 min, loop, 2010) i “Četiri lica Omarske”, zajedničko dobro, rad u procesu, 2010.

Foto i video instalacija “Jednoga dana” (2009/2010) dokumentuje akciju/intervenciju gradnje nematerijalnog spomenika na mestima uspešnih antifašističkih akcija koje su za vreme nemačke okupacije tokom Drugog svetskog rata izvodili građani Beograda i Kopenhagena.

Rad govori i o antifašizmu danas i njegovom brisanju iz javne istorije i javnog sećanja, o njegovoj aktuelnosti u odnosu na nove okolnosti i nove oblike fašizma.

“Danas je jednostavno prepoznati fašizam u njegovim ekscesnim oblicima, ali šta je sa fašizmom koji je svuda oko nas, koji se ne da lako prepoznati na prvi pogled, a koji je ugrađen u zakone i administraciju?”, navela je umetica povodom tog rada.

Rad “Poslednje slovo - A” (2003/2010) bavi se raspadom Jugoslavije. U Veneciji, u Đardinima, na fasadi tadašnjeg Paviljona Srbije i Crne Gore ostao je natpis JUGOSLAVIA u bar-reljefu. Prostor unutar slova A - poslednjeg slova u nazivu današnjeg nacionalnog paviljona Srbije, Milica Tomić uzela je kao model za kalupe iz kojih je izlila dva olovna objekta.

“Sigurnost u putu” (2007-2008) je ispovedni video zapis o putovanju u središte postgenocidne traume, u Srebrenicu, u svet žena bez muškaraca, kuća bez porodica, sela bez ljudi...

“Pre tri godine krenula sam na put da bi napravila crteže ubijenih tokom genocida, po sećanju preživelih članova porodice. Vrlo brzo se ispostavilo da glavni razlog moga putovanja nisu crteži, već pokušaj razumevanja šta znači gubitak za preživele, odnosno da svaka od žena koju sam srela ima svoj način suočavanja sa nenadoknadivim gubitkom kao i politiku preživljavanja uprkos okolnostima koje sve govore u prilog tome da nakon onog što su preživele nije moguće nastaviti život”, navela je Milica Tomić.

“Četiri lica Omarske” (2010-) je rad u procesu, koji čine javni radni sastanci Radne grupe “Četiri lica Omarske” u Salonu MSUB tokom trajanja izložbe.

Javni sastanak RGČLO je dislokacija socijalne skulpture van mesta terora koja time postaje mesto izlaganja i mesto produkcije politike solidarnosti i jednakosti. U ovoj fazi projekta, javni sastanak je prvi oblik zajedničkog dobra i interface uključivanja postojećih arhiva, novih učesnika i publike.

RGČLO javnim sastankom ispituje strategije i politike izlaganja umetnosti koja je u procesu, čini vidljivim mreže odnosa ljudi, mrtvih i živih, i stvari koje svojim delovanjem produkuju zajedničko dobro. Kreatori i učesnici u projektu su: Mirjana Dragosavljević, Srđan Hercigonja, Viktor Milanović, Vladimir Miladinović, Marija Ratković, Dejan Vasić, Sandro Hergic, Zoran Vučkovac, Milica Tomić, Heartefact (Andrej Nosev, Milica Milić, Stanislav Tomić), DELVE (Ivana Bago, Antonija Majača) i drugi.

Dan po otvaranju izložbe, 11. septembra, u Salonu MSUB biće odrežan javni sastanak RGČLO na temu “Dva lica Omarske. Logor kao mesto produkcije sećanja zasnovano na solidarnosti i jednakosti”, a kao učesnici su najavljeni Nusreta Sivac, Sudbin Musić i Satko Mujagić.

U toku trajanja izložbe biće održani i radni sastanci “Solidarnost i politika prisustva” (gosti Žene u crnom) i “Politike i strategije umetničke produkcije i izlaganja/Politike sećanja i kulturno-umetnička produkcija” (gosti Ivana Bago, Antonia Majača, Vida Knežević, Radenko Milak, Borka Pavićević, Branko Dimitrijević, Milena Dragićević Šešić, Andrej Nosev, Danilo Prnjat).

Takođe, najavljene su Čitajuće grupe Arhiva-biblioteke-knjižare “Učitelj neznalica“ u Salonu MSUB (Šta nam je ostalo posle logora?, Branimir Stojanović - moderator; “Treba braniti društvo”, Mišel Fuko; “3 teorije: ideologija, nacija, institucija”, Rastko Močnik i “Šta nam je ostalo posle Aušvica?”, Đorđo Agamben).

Milica Tomić radi u medijima videa, performansa, fotografije, filma i kontekstualne umetnosti i jedan je od međunarodno najprisutnijih umetnika na međunarodnoj sceni, počev od 1997.

Neki od njenih ranijih radova, uglavnom producirani u mediju fotografije ili videa, kao sto su “XY ungelost”, “Beograd se seća” i “Kontejner”, preispituju aktuelnu poziciju važnih istorijskih trenutaka, političku istoriju i situaciju ovih prostora.

U radovima teži da preispita skorije ili dalje istorijske reference i ponovo aktuelizuje potisnute događaje.

Njeni raniji radovi iz serije “Sećanja” vezani su za neke od važnih istorijskih trenutaka u toku Drugog svetskog rata, pobedu nad fašizmom ili NOB ako je rad izveden u Srbiji.

Preispitujući kompleksnost istorijskog događaja u odnosu na trenutak kada se odigrao, te način na koji je istorizovan, pre svega kroz poziciju čovekove lične traume, Tomićeva ukazuje na to kako se interpretacija događaja menjala kroz epohe, razlog zašto je danas određena situacija potisnuta, šta zapravo prošlost znači za savremenog čoveka, kao i to kakva su medijska posredovanja iste te realnosti, globalne i lokalne politike, naveo je MSUB povodom izložbe u Salonu.

Učestvovala je na bijenalima u Sao Paolu (1998), Veneciji (2001. i 2003), Istanbulu (2003), Sidneju (2006), Pragu (2007), Đumriju (2008) i Trondhajmu (2010).

Diplomirala je i magistrirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1990. godine, a od 2001. radi kao gostujuća predavačica i voditeljka radionica na akademijama umetnosti i institutima za savremenu umetnost u Beču, Helsinkiju, Roterdamu, Salcburgu i Beogradu, i kao voditeljka internacionalnih edukativnih projekata u saradnji sa internacionalnim programima edukacije u Helsinkiju, Stokholmu, Trondhajmu, Bergenu, Rejkjaviku, Kopenhagenu, Beču, Beogradu i Prištini.

Radovi Milice Tomić su deo kolekcija, kao i deo brojnih izložbi u međunarodnim institucijama umetnosti uključujući: Kunsthalle Wien i MUMOK- Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig u Beču, Fundacio Joan Miro u Barseloni, MSUB, Kunsthalle Fridericianum u Kaselu, Kusthallen Nikolaj, Centar za savremenu umetnost u Kopenhagenu, Brooklyn Museum of Art u Njujorku, Freud Museum u Londonu, KIASMA, Nykytaiteen Museo, Muzej savremene umetnosti Kiasma u Helsinkiju, Stedelijk Museum u Amsterdamu...

Izložba u Salonu MSUB biće otvorena do 10. oktobra, a organizovana je uz podršku Heartefact Fonda, Cyber entertainment, Gete-instituta Beograd, Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, Ministarstva kulture Srbije i Filmskog centra Srbije.

Sajt MSUB je www.msub.org.rs

*Foto: Milica Tomić, Jednoga dana (2009/2010), fotografija: Srđan Veljović

(SEEcult.org)

 • 09.02.2018 | 10:00

  Ustvarjalni center Švicarija/MGLC, Grad Tivoli, Pod turnom 3, Ljubljana

  ŠVICARIJA: SKUPNOST, UMETNOST IN NARAVA - razstava (8.2.2018.-6.1.2019.)

   

  NIKA AUTOR

  STOJAN BATIČ

  DRAGICA ČADEŽ

  JURE DETELA

  META GRGUREVIČ

  FRANCE GRUDEN

  SERGEJ KAPUS

  JANEZ LENASSI

  KAREL PLEMENITAŠ

  KAREL PUTRIH

  DRAGO TRŠAR

  DUŠAN TRŠAR

  LUJO VODOPIVEC

  BILAL YILMAZ

  avtorica projekta, razstave: Yasmín Martín Vodopivec

  http://www.mglc-lj.si

  19.06.2018 | 10:00

  Cankarjev dom | Mestni muzej, Ljubljana

  SLOVENSKI IN EVROPSKI CANKAR - razstava (18.6.2018.-28.2.2019.) ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja

  https://www.cd-cc.si/sl/kultura/razstave/ivan-cankar-in-evropa

  12.07.2018 | 18:30

  Muzej moderne umetnosti - MoMA, 11 West 53 Street, New York, NY

  Izložba “Prema betonskoj utopiji: Arhitektura u Jugoslaviji, 1948-1980” (Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948-1980)

  Reprezentativna izložba jugoslovenske arhitekture u MoMA obuhvata više od 400 crteža, modela, fotografija i filmskih snimaka iz gradskih arhiva, privatnih i muzejskih kolekcija iz celog regiona. Izložba je prvo predstavljanje izuzetnih dela vodećih arhitekata socijalističke Jugoslavije američkoj i međunarodnoj javnosti.

  Izložba obuhvata radove najvažnijih jugoslovenskih arhitekata, među kojima su Bogdan Bogdanović (1922-2010), Juraj Neidhardt (1901-1979), Svetlana Kana Radević (1937–2000), Edvard Ravnikar (1907-1993), Vjenceslav Richter (1917-2002) i Milica Šterić (1914-1998).

  Izložba će biti otvorena do 13. januara 2019. godine, a obuhvata i prateći program

  *MoMa je otvoren svakog dana od 10.30 sati po lokalnom vremenu

  https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3931

  21.09.2018 | 10:00

  Etnografski muzej u Beogradu, Studentski trg 13, Beograd

  Dan Etnografskog muzeja - 117 godina

  TO SMO MI - NARODNA ZANIMANJA U SRBIJI (Nazrni, pa se vrni) - izložba (20.9.-20.12.2018)

  autori izložbe: muzejski savetnici Dušica Živković, dr Miloš Matić, dr Marko Stojanović, Jelena Tešić-Vuletić

  https://etnografskimuzej.rs

  21.09.2018 | 16:00

  Laufer galerija, Svetozara Radića 4, Beograd

  BOOGIE: SOMETHING ELSE - izložba (20.9.-15.12.2018.)

  https://lauferart.com

  28.09.2018 | 10:00

  Galerija umjetnina, kralja Tomislava 15, Split

  VJEKOSLAV NAKIĆ: FILMOVI (27.9.-2.12.2018.) (30 min)
   

  SLOBODA (1966.)

  TETRAEDAR (1967.)

  L'ABANDON (1967.)

  POSLIJE POTOPA (1967.)

  kustosica: Sunčica Fradelić
  organizacija: Galerija umjetnina i Kino klub Split

  https://www.galum.hr

  28.09.2018 | 12:00

  Hestia Art Residency & Exhibitions Bureau, Toplicin venac 14/9/IV, Beograd

  Umetnički par diSTRUKTURA: Milica Milićević (1979) i Milan Bosnić (1969): WE from in betWEen - izložba (27.9.-9.12.2018.)

  http://distruktura.com

  29.09.2018 | 10:00

  Galerija Matice srpske, Novi Sad

  PERCEPCIJE: ŽENA PO MERI DRUŠTVA? - izložba (28.9.2018.-6.1.2019.)

  ABIGAIL LANE, ANA BEŠLIĆ, ANTHEA HAMILTON, CAMILLA LØW, CELIA HEMPTON, CLARE STRAND, DANICA JOVANOVIĆ, ĐORĐE JOVANOVIĆ, ELIZABETH PRICE, GILLIAN WEARING,  HELEN CHADWICK, IVAN TABAKOVIĆ, KATARINA IVANOVIĆ, LAURA ALDRIDGE, LUBAINA HIMID, LJUBICA CUCA SOKIĆ, MADAME YEVONDE, MILAN KONJOVIĆ, MARKO ZAVIŠIĆ, NADEŽDA PETROVIĆ, PETAR DOBROVIĆ, RACHEL WHITEREAD, SAVA PETROVIĆ, SARAH LUCAS, SAVA ŠUMANOVIĆ, TRACY EMIN, ZORA PETROVIĆ

  organizacija: British Coucnil i Galerija Matice srpske, Novi Sad

  https://www.britishcouncil.rs

  04.10.2018 | 11:00

  Umjetnički paviljon u Zagrebu, Trg Kralja Tomislava 22, Zagreb 

  VLAHO BUKOVAC I ALEXANDRE CABANEL - povijesni susret učenika i učitelja - izložba (3.10.2018-6.1.2019.)

  http://www.umjetnicki-paviljon.hr

  05.10.2018 | 11:00

  Galerija Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4, Zagreb

  NEVENKA ARBANAS - RETROSPEKTIVA (4.10.-18.11.2018.)

  http://gkd.hr

Zoran Popovic, Miracle
Video
04.11.2018 | 09:26

Kritika na delu: 57. Oktobarski salon 5/5

57. Oktobarski salon "Čudo kakofonije", Beograd, 15. septembar - 28. oktobar 2018.

5/5 Kritičarka na delu: Vida Knežević, istoričarka umetnosti