• Search form

10.08.2018 | 13:49

Mentalni kvadranti

Mentalni kvadranti

Grupna izložba radova umetnika koji su na različite načine koristili motiv raspeća i krsta, nazvana “Mentalni kvadranti”, biće otvorena 14. avgusta u Kući legata u Beogradu, a prema navodima autora i jednog od učesnika Radeta Markovića, trebalo bi da pruži širu sliku društva u njegovoj komplesnosti i različitosti.

“Krst i u likovnom i fizičkom smislu deli prostor na četiri dela (kvadranta ), a kao simbol može biti simbol razdvajanja i potpuno protivno simbol spajanja.Takođe, ako krst uvedemo u polje mentalnog možemo reći da se prostor (mentalni) deli na polja ili kvadrante. Polazeći od ove kontraverznosti samog simbola, a s obzirom na to da je krst i raspeće jedan od najviše eksplatisanih motiva kroz istoriju umetnosti, izložbom ‘Mentalni kvadranti’ želim da kroz rad nekoliko umetnika, podeljenih u četiri sekcije, pokažem vrlo različito tretiranje ovog motiva kojim bi predstavili jednu širu i kompleksniju sliku vezanu za procese i pojave koje ovaj simbol predstavlja”, naveo je Marković.

Umetnici zastupljeni na izložbi koristili su raspeće i krst u nekoliko formi: za političku ili angažovanu umetnost, (Milija Nešić, Rade Marković i Sanja Sremac), zatim kao simbol kojim uspostavljaju svoj odnos prema istoriji umetnosti i estetskim formama (Radomir Stančić i Balša Rajčević, Boško Atanacković i Rade Marković), ili sa pozicija arhetipskog poimanja sveta i religije sirove umetnosti (Dragiša Stanisavljević, Milan Stanisavljević i Ivana Stanisavljević), te sa pozicija autentičnog autodidakta Dragana Jovićevića Macole.

Poseban segment mogli bi da čine radovi sa stanovišta popularne kulture (Sanja Sremac i Đorđe Aralica) i rad sa pozicije savremenih medija (Nenad Glišić).

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.