• Search form

08.11.2017 | 18:53

Mediji, demokratija, populizam

Mediji, demokratija, populizam

Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu organizuje 9. i 10. novembra međunarodnu konferenciju “Mediji, demokratija, populizam”, koja će pokušati da rasvetli ulogu medija u podsticanju i posredovanju populizma kao savremenog globalnog, političkog i kulturalnog fenomena koji vremenom sve više dobija na važnosti i postaje sve urgentniji problem, posebno imajući u vidu trenutne autoritarne i desničarske tendencije kako u Evropi, tako i Americi.

Uprkos tome, kada je u pitanju definicija populizma, akademici se slažu da se ne slažu. Perspektive variraju od razumevanja populizma kao par exellence političke operacije (Laklau), strategije, pokreta ili komunikacionog, odnosno političkog stila (Najt) do perspektiva koje pristupaju populizmu kao ideologiji ili diskursu. Pitanje da li prihvatiti populizam kao strategiju ili kao ideologiju, ostaje dominantno u akademskim raspravama, naveli su organizatori konferencije na FDU koja će otvoriti debatu o populističkom diskursu medija kao vodećem trendu ne samo zemalja u tranziciji, već i evropskog društvenog i medijskog pejsaža.

Konferencija će predstaviti niz studija slučaja o odnosu medija i političara u vremenu političkih nestabilnosti: od parlamentarnih predsedničkih izbora, do političkih tenzija i globalnih izazova kao što su terorizam i migracije. Takođe, pružiće mogućnost za sučeljavanje evropskih kao i vanevropskih i globalnih iskustava u domenu istraživanja neetičkih medijskih praksi, interakcije medija i političara, novinskog izveštavanja, kao i (zlo)upotreba kulturalnih izvedbi, kao i odgovor umetnika na populizam.

Među ključnim govornicima najavljen je jedan od vodećih stručnjaka za populizam, dr Danijel Albertaci (Danielle Albertazzi), profesor odeljenja za političke nauke i međunarodne studije Univerziteta u Birmingemu, koji će održati plenarno predavanje. Centralno mesto u njegovom istraživačkom radu zauzima populizam, posebno populizam u Zapadnoj Evropi, kao i upotreba medija u političke i promotivne svrhe. Posebno je značajna njegova monografija “Moć populista” (Populists in Power) koju je napisao s Dankanom MekDonelom (Duncan McDonnell), a objavljena je 2015. godine u izdanju kuće Ratlidž (Routledge).

Među učesnicima je najavljen i prof. dr Hans Forlander (Vorländer), izvršni direktor Instituta za političke nauke na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Drezdenu, koji će održati predavanje 10. novembra, nakon čega će izlaganje po pozivu imati Rastko Močnik.

Konferenciju će otvoriti dekan FDU Miloš Pavlović, rektor Univerziteta umetnosti u Beogradu Zoran Erić i šef Misije OEBS-a u Srbiji Andrea Oricio, a početak skupa obeležiće i učešće umetnika Uroša Đurića, poznatog između ostalog i po “Populističkom projektu”, koji je nastao krajem 90-ih godina, markirajući populizam kao poslednju veliku ideologiju savremene civilizacije. Koz razmatranje sopstvenog položaja u turbulentnim društveno-istorijskim okolnostima u kojima i dalje prevladava klasno društvo kao konačno ishodište socijalnih stremljenja, Đurić je dao sliku stvarnosti koja je, kako se ispostavilo, postala dominantna društvena i arbitrarna sila današnjice, gotovo dve decenije od nastanka prve serije radova.

Program konferencije obuhvata semiplenarne sesije na teme “Građani i populizam”, “Politika, populizam i mediji”, “Umetnost i populizam”, “Demokratija u vreme populizma” i “Populizam u umetnosti”, kao i posebne tematske sekcije “Mediji i populistička retorika”, “Politički sistem i zakonodavstvo”, “Populizam u kulturnim politikama”, “Populizam na društvenim mrežama”, “Populistički mediji i populističke izvedbe”, “Politike sećanja i zaborava u populističkom diskursu”, “Populizam i ‘opasni drugi’”, “Medijska pismenost kao otpor populizmu”, “Novi mediji i populizam”, “Medijski diskurs populizma” i “Umetnost, populizam i nacionalizam”.

U okviru teme o građanima i populizmu, kojom predsedava Zoran Lutovac, biće predstavljeni rezultati istraživanja javnog mnjenja u Srbiji 2017, o umetnosti i populizmu, uz moderaciju Stevana Vukovića, govoriće Maja Ćirić, Ana Dimitrijević, Vladimir Jerić Vlidi i Goran Stojčetović, o medijima i populističkoj retorici, uz moderaciju Mirjane Nikolić, govoriće Jovanka Matić, Kristina Malešević i Mišel Pavlovski.

Populizmu u kulturnim politikama posvećene se dve diskusije – prva pod predsedavanjem Nine Mihaljinac, u kojoj će učestvovati Nada Zgrabljić i Nina Ožegović, Ljubica Josić, Goran Tomka i Višnja Kisić, te Milena Stefanović, a druga pod predsedavanjem Stanka Crnobrnje, uz učešće Milena Dragićević Šešić, Gordana Bekčić Pješčić, Juraja Mariusiaka i Hazal Sipahi.

Između ostalog, prvog dana konferencije na temu populističkih medija i populističkih izvedbi, uz moderaciju Jovane Karaulić, govoriće Divna Vuksanović, Gordana Ilić Marković i Ana Letunić, a o politici sećanja i zaborava u populističkom diskursu, uz Nikolu Šuicu, i Nevena Daković, Irena Šentevska i Aleksandar Janković.

O demokratiji u vreme populizma govoriće drugog dana konferencije Gordana Janković (predsedavajuća sesije), Danica Popović, Dušan Spasojević, Snježana Milivojević i Ivan Milenković, a o populizmu u umetnosti Velimir Ćurguz Kazimir (predsedavajući), Branislav Dimitrijević, Aco Divac i Irena Ristić.

Između ostalog, o populizmu i “opasnim drugima” govoriće Branimir Stojković, Lidija Mirkov, Rada Drezgić, Slobodan Reljić i Lidija Marinkov Pavlović, o medijskoj pismenosti kao otpor populizmu - Ana Milojević, Ana Martinoli, Mirjana Nikolić, Violeta Kecman i Dubravka Valić Nedeljković, a o novim medijima i populizmu - Ana Martinoli, Mirko Stojković, Đorđe Krivokapić, Jan Krasni i Dalibor Petrović.

Medijski diskurs populizma razmotriće Ljiljana Rogač Mijatović, Danijela Vićentijević, Hasiba Hrustić, Nenad Perić i Danica Pajović, a o umetnosti, populizmu i nacionalizmu razgovaraće Neda Radulović, Eglė Juocevičiūtė, Neda Radulović i Susane Weićselbaumer.

U foajeu scene “Mata Milošević” biće tokom oba dana konferencije prikazani filmovi Yaela BartaneTrue Finn” i Kristine NormaniMonument to please everyone”, a drugog dana konferencije najavljen je i umetnički performans Vokalnokustoski kolektiva.

U okviru pratećeg programa konferencije održana je serija javnih debata, počev od panel diskusije “Populizam i kulturna politika” koja je održana početkom oktobra na Institutu društvenih nauka, preko tribina “Izdavaštvo, populizam i kulturna politika” i “Populističko društvo i mediji” u Kulturnom centru Beograda.

Uoči same konferencije, u Medija centru 8. novembra održana je panel diskusija o medijima i političkom populizmu.

Sajt konferencije je populismconference.com, a program se nalazi i u Kalendaru portala SEEcult.org.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.