• Search form

05.06.2017 | 13:40

Mapiranje dekonstrukcije

Mapiranje dekonstrukcije

Izložba Nine Todorović “Mapiranje dekonstrukcije” u Muzeju primenjene umetnosti, koja će biti otvorena 8. juna, predstavlja nastavak istraživanja koje je ta beogradska umetnica razvijala u okviru doktorskog umetničkog projekta “Arhitektura sećanja”, a prikazala ga je u nekoliko galerijskih prostora u Srbiji i regionu.

Ono što je karakteristično za celokupan rad Nine Todorović, kako podseća MPU, jeste evolutivni kontinuitet koji generiše spone između ranijih radova i vodi ka novim  istraživačkim linijama razvoja te umetnice.

Početak kreiranja projekta “Arhitektura sećanja” poklopio se sa početkom tranzicionog perioda u Srbiji 2000-ih godina. Menjanje strukture i izgleda grada, u najvećoj meri gradskog jezgra Beograda, nadogradnja postojećih objekata i stihijska, neplanska izgradnja novih stambenih zgrada, predstavljali su kontekst u kojem se Nina Todorović tada kretala, kontekst koji nije nestao, već i dalje čini polazište njenih umetničkih radova.

Na izložbi “Mapiranje dekonstrukcije”, čiji je kustos Slobodan Jovanović, umetnica beleži tragove srušenih, nestalih kuća, ne samo u Beogradu već i drugim gradovima u Srbiji, putem digitalne fotografije kao polaznog medija.

Svaka izložba Nine Todorović aktivno uključuje izlagački prostor tako da se radovi percipiraju ne samo kao izložbeni eksponati, nego pre svega kao konceptualne celine sa karakteristikama umetničkih instalacija. Tako je i u MPU svaki od prostornih segmenata osmišljen kao ambijenatni događaj gde se i prozori koriste kao aktivno izlagačko mesto - u dijalogu sa izloženim fotografskim radovima.

Umetnica promišljeno trasira kretanje posetioca kroz izložbu - prvo upoznaje poetioce sa digitalnim printovima fasada velikog formata koji su aplicirani direktno na zidove u sobi sa paravanima i transparentnim folijama na prozorima sa motivima mapa. Zatim se ulazi u prostoriju sa originalnim fotografijama okruženim printovima modifikovanim glič generatorom, štampanim na aluminijumu, koji preko pasaža sa radovima izvedenim u kombinovanoj tehnici, pod nazivom Nefelomanzia, izvedenim manuelnim intervencijama akrilikom, kao i kolažima nazvanim Arhitektura sećanja (Dekonstrukcija), dovode do sledećeg segmenta od nekoliko prostornih instalacija. To su: instalacija sa pleksiglasima Prepoznavanje obrazaca (Dekonstrukcija) kroz koju se može kretati, i gde se sa svake tačke otvara nova haotična situacija. U instalaciji Life’s a Glitch (Deconstruction) dominira imaginaran, hologramskim putem stvoren trodimenzionalni prostor, nalik na utvaru od fotografija otisaka srušenih kuća, modifikovanih glič programom. Glič je kvar ili kratkotrajna, prolazna greška u sistemu, koja se obično sama popravlja i zato ju je teško uočiti i otkloniti. Inspirisani funkcijom, mestom i simboličkim značenjem ovog fenomena mnogi umetnici su kreirali radove koji inkorporiraju glič na različite načine, instalaciju Dekodiranje izmenjenog sećanja čini dugačak niz binarnih kodova, odštampanih na trakama dugim nekoliko desetina metara koje vise sa tavanice.

Suština rada Nine Todorović, kako je istaknuto, ostaje vezana za fenomen sećanja i istraživanja koja su prezentovana na sasvim novi način. Transdisciplinarnim pristupom u načinu dokumentovanja, umetnica sagledava prošlost, sadašnjost i budućnost, gde i pojedinac i kolektiv nisu marginalizovani, već imaju aktivnu društvenu ulogu.

Nina Todorović (Beograd, 1973) je projekаt “Arhitektura sećanja radila pod mentorstvom prof. dr Milete Prodanovića na Fakultetu likovnih umetnosti (FLU) u Beogradu, na kojem je 2014. doktorirala. Na istom fakultetu je 2012. godine magistrirala, a 1999. diplomirala na odseku za slikartvo, u klasi profesora Čedomira Vasića.

Od 1995. godine aktivno izlaže, a do sada je imala 42 samostalne, a učestvovala je i na više od 200 grupnih izložbi, kao i u brojnim likovnim kolonijama, radionicama i veb projektima u zemlji i inostranstvu (Kanada, Belgija, Mađarska, Makedonija, SAD, Slovenija, Estonija, Nemačka, Italija, Švajcarska, Rusija, Švedska, Velika Britanija, Australija, Urugvaj, Argentina, Egipat, Francuska, Austrija).

Od 2000. godine članica je ULUS–a, sa statusom samostalnog umetnika.
 
Izložba u MPU biće otvorena do 27. juna.

(SEEcult.org)

Video
18. Bijnale umetnosti Pancevo
21.06.2018 | 15:33

VOĐENJE: 18. Bijenale umetnosti u Pančevu - Prostorni agens

Vođenje kroz 18. Bijenale umetnosti u Pančevu “Prostorni agens”, održano od 26. maja do 17.