• Search form

05.03.2018 | 12:25

Londonska promocija knjige Lexicon of Tanjas Ostojic

Londonska promocija knjige Lexicon of Tanjas Ostojic

Knjiga “Lexicon of Tanjas Ostojic”, nastala na osnovu višegodišnjeg interdisciplinarnog participativnog projekta umetnice Tanje OstojićLeksikon Tânja Ostojić”, imaće 6. marta i londonsku promociju u Live Art Development Agency (LADA), nakon beogradske i nedavne berlinske.

Tu bogato ilustrovanu publikaciju, objavljenu na engleskom jeziku u izdanju LADA i Muzeja moderne i savremene umetnosti (MMSU) iz Rijeke, predstaviće umetnica i autorka Tanja Ostojić, pisac i kustos Adrian Heathfield, kustoskinja i autorka Alessandra Cianetti iz performingborders, kao i Teresa Albor iz umetničkog kolektiva GRACE.

Knjiga “Lexicon of Tanjas Ostojic” bazirana je na interdisciplinarnom participativnom projektu koji je realizovan od 2011. do 2017. godine kroz umetničko i akademsko istraživanje, kreativne radionice, izložbe i druge javne događaje u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Nemačkoj, uz učešće više od 30 imenjakinja i prezimenjakinja Tanje Ostojić, umetnice iz Srbije koja od sredine 90-ih živi u Berlinu.

“Tanja Ostojić je izvanredna i uticajna srpska umetnica, bazirana u Berlinu, koja od 1994. godine realizuje istraživačke i performativne projekte koji se bave pitanjima rodnih politika i feminizma, migracija i raseljavanja, kao i radnih odnosa”, navela je autorka jednog od tekstova u toj publikaciji Lois Keidan iz Live Art Development Agency. Istakla je da publikacija “Lexicon of Tanjas Ostojić” objedinjuje sve te aspekte umetničke prakse Tanje Ostojić kroz multidisciplinarni, razvojni, transnacionalni projekat mreže žena iz celog sveta koje se zovu Tanja Ostojić.

Teoretičarka umetnosti i kustoskinja dr Suzana Milevska iz Skoplja, takođe jedna od autorki tekstova u publikaciji Tanje Ostojić, istakla je transindividualnost kao jednu od odlika tog projekta, koja postaje vidljiva i sveobuhvatna jedino kroz “transformativne susrete”, međusobno upoznavanje i razmenu društvenosti tokom konverzacija učesnica, procesa zajedničkog stvaranja i javnih događaja u okviru projekta “Leksikon “Leksikon Tânja Ostojić”. U tom procesu nastalo je i novo osećanje solidarnosti sa osobama istog imena, ali različitih subjektiviteta i ličnosti, koje se može čitati između redova “Leksikona”. Ime Tanja Ostojić pojavljuje se u toliko mnogo homonima i složenih ukrštanja i interpretacija da sva ona zajedno kreiraju “etnografski i psiho-geografski hipertekst pogodan za dalje istraživanje”, navela je Suzana Milevska, koja je učestvovala sredinom januara na berlinskoj promociji publikacije “Lexicon of Tanjas Ostojic”.

Publikacija “Lexicon of Tanjas Ostojić” premijerno je predstavljena u decembru 2017. u Gete institutu u Beogradu, gde je početkom te godine održana i prva od pet kreativnih radionica, koje su realizovane i u saradnji sa muzejima savremene umetnosti u Banjaluci, Zagrebu, Beogradu i Rijeci. Projekat je obuhvatao i više javnih događaja, uključujući grupni performans i dve izložbe – u Salonu MSU u Beogradu, koja je ušla u uži izbor za Politikinu nagradu za 2017. godinu, te u Studiju Kamov u Rijeci.

Publikacija “Lexicon of Tanjas Ostojić” bavi se putem personalizovanog istraživanja na kreativan način ratnim, posleratnim i ekonomskim migracijama, temama rodnog identiteta, nasilja u porodici, kao i pristupa edukaciji i uslovima zaposlenja i privređivanja Tânja Ostojić, koje su učestvovale u projektu, a različitih su nacionalnosti, generacija, stepena obrazovanja, profesija, socijalnog statusa i životnih iskustava, ali se sve mogu sporazumeti na srpsko-hrvatskom jeziku i sve one ili njihovi roditelji potiču sa teritorije SFRJ.

Knjigu je moguće naručiti preko sajta Tanje Ostojić, pri čemu važi popust od 30% za sve koji se identifikuju kao žene, imajući u vidu da žene zarađuju u proseku upravo toliko manje na istim poslovima od svojih muških kolega.

(SEEcult.org)

Gott liebt die Serben, Rasa Todosijevic
Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.