• Search form

14.11.2017 | 11:53

Kultura i IT sektor

Kultura i IT sektor

Ministarstvo kulture i informisanja Srbije organizuje 16. novembra u Skupštini Srbije konferenciju “Kultura i IT sektor” na kojoj će biti reči o kulturi u digitalnom okruženju, kao primeru kolaboracije ustanova kulture i IT sektora koji ima za cilј predstavlјanje kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva kroz savremene tehnologije.

Konferenciji će, kako je najavljeno, prisustvovati predstavnici institucija kulture, privrede i nevladinog sektora, a biće reči o sistemskom razvoju procesa digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva, o čemu će uvodno izlaganje dati pomoćnik ministra kulture i informisanja Dejan Masliković, te o 3D skeniranju/mapiranju, virtuelnoj  realnosti, proširenoj realnosti; digitalnim servisima ustanova kulture; klaud sistemima; veb arhiviranju…

Između ostalog, biće predstavljena iskustva Matematičkog instituta SANU u primeni 3D skeniranja u digitalizaciji kulturne baštine.

Biće date i smernice za digitalizaciju kulturnog nasleđa, te predstavljene tehnike proširene i virtuelne realnosti za modeliranje kulturne baštine.

Kako mobilne aplikacije mogu doprineti promociji kulture, te “Gejmifikacija u politici i kulturi”, na osnovu primera i iskustva, takođe su među temama konferencije.

Biće predstavljena i digitalizacija i upravlјanje istoriografskih izvora u okviru internet portala Istorija Slovenije – Sistory, o čemu će govoriti nacionalni koordinator Darija programa u Sloveniji Jurij Hadalin.

Primenu sistema kvaliteta i standarda u radu sa savremenim uređajima za digitalizaciju dokumentacije predstaviće Igor Knežević iz Digital Archiving Solutions, a o kulturnom marketingu preko bežičnih mreža govoriće Duško Milošević iz Hewlett Packard Enterprise.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.