• Search form

14.05.2018 | 20:26

Korak ka sistemskom medijskom opismenjavanju

Korak ka sistemskom medijskom opismenjavanju

Ministarstvo kulture i informisanja Srbije organizovalo je 14. maja prvi konsultativni sastanak o sistemskom uređenju medijske pismenosti koji bi trebalo da vodi ka uključenju te oblasti u obrazovni sistem.

Pomoćnica ministra za informisanje i medije Slavica Trifunović istakla je da je neophodno da se svi kvalitetno izrađeni dokumenti i iskustva sprovedinih projekata u toj oblasti ukrste i budu osnova za dalje zajedničke aktivnosti koje će rešavati ovu oblast.

Slavica Trifunović podsetila je da je pojam medijske pismenosti sadržan u Zakonu o javnom informisanju i medijima, Zakonu o javnim medijskim servisima, te u Zakonu o osnovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih.

Imajući u vidu da je sistemsko uključivanje medijske pismenosti u obrazovni sistem tema koja zahteva multidisciplinaran pristup i interesornu saradnju, sledeći korak je formiranje Radne grupu za izradu kurikuluma za osnovno i srednje obrazovanje koja će biti tehnički podržana kroz projekat Delegacije Evropske unije “Medijske reforme” čija se jedna komponenta bavi medijskom pismenošću, saopštilo je Ministarstvo kulture.

Na sastanku “Medijska pismenost – sistemsko uređenje oblasti”, kako je navedeno, okupili svi zainteresovanih akteri koji žele da doprinesu pronalaženju sistemskog rešenja za unapređenje te oblasti.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstava prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva omladine i sporta, institucija, međunarodnih organizacija, donatora, javnih medijskih servisa, regulatornog i samoregulatornog tela, profesionalnih i medijskih asocijacija, akademske zajednice i civilnog društva.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.