• Search form

25.02.2010 | 17:18

Katalog Muzeja Vuka i Dositeja

Katalog zbirke Muzeja Vuka i Dositeja u Beogradu prvi put pruža javnosti celovit pregled kulturo-istorijskih dobara koja se čuvaju u tom muzeju, a biće predstavljen 26. februara povodom 61. godišnjice njegovog osnivanja.

Katalog Muzeja Vuka i Dositeja

Katalog zbirke Muzeja Vuka i Dositeja u Beogradu prvi put pruža javnosti celovit pregled kulturo-istorijskih dobara koja se čuvaju u tom muzeju, a biće predstavljen 26. februara povodom 61. godišnjice njegovog osnivanja.

Iako je zbirka Muzeja Vuka i Dositeja predstavljana javnosti mnogo puta do sada kroz izložbe i publikacije, nova publikacija, čija je autorka Ljiljana Čubrić, prvi put pruža celovit uvid u građu nužnu za proučavanje delovanja Vuka Stefanovića Karadžića i Dositeja Obradovića, dvojice velikana čiji je značaj za kulturno-istorijski identitet Srbije neizmeran.

S druge strane, Katalog zbirke Muzeja Vuka i Dositeja, omogućava široj javnosti da zaviri u prostor muzejskog depoa upoznajući se sa delom kolekcije koji nije moguće videti u okviru stalne postavke, saopštio je Narodni muzej.

Od Vukove sobe, preko zbirke u Istorijskom odeljenju, do samostalnog muzeja osnovanog 1949. godine, te muzeja u sastavu Narodnog muzeja od 1979. godine, Muzej Vuka i Dositeja je danas jedan od najznačajnijih memorijalnih muzeja u Srbiji.

Muzej kakav je danas rezultat je istraživačkog rada, brižljivog i sistematskog sakupljanja, stalnih izložbenih aktivnosti, te kreativnog delovanja na polju obrazovanja.

Katalog zbirke će na proslavi 61-godišnjice osnivanja Muzeja Vuka i Dositeja predstaviti direktorka Narodnog muzeja Tatjana Cvjetićanin, muzejska savetnica Ljiljana Čubrić, upravnica Muzeja Vuka i Dositeja, muzejska savetnica Branislava Jordanović i prof. dr Nenad Ljubinković.

Muzej Vuka i Dositeja u Beogradu ponovo je otvorio vrata 19. januara, nakon završetka radova na sanaciji dela međuspratne konstrukcije, a posetioci sada mogu da vide stalnu postavku upotpunjenu novim elementima, poput Vukovog pušačkog pribora.

U prizemlju zdanja u Gospodar Jevremovoj ulici smeštena je stalna postavka posvećena Dositeju sačinjena od prvih izdanja njegovih knjiga, prepiski, portreta i skulptura. Na spratu se nalazi postavka posvećena Vuku Karadžiću koju čine njegovi lični predmeti kao i oni koji su pripadali njegovoj kćeri Mini i porodici.

Sanacija međuspratne konstrukcije Muzeja Vuka i Dositeja, zdanja koje je kulturno-istorijski spomenik nulte kategorije u centru Beograda, počela je u julu 2009.

Zdanje u kojem se nalazi Muzej Vuka i Dositeja podignuto je u prvoj polovini 18. veka, najverovatnije za beogradskog defterdara i predstavlja tipičan primer turske gradske stambene arhitekture. To je najstarija sačuvana stambena zgrada u Beogradu, jedina tog tipa na Balkanu, a zbog veoma lošeg stanja radovi na sanaciji su odavno bili neophodni.

Vukov i Dositejev muzej deluje u sklopu Narodnog muzeja, koji je zatvoren već nekoliko godina zbog rekonstrukcije.

Sajt Narodnog muzeja je www.narodnimuzej.rs

(SEEcult.org)

Video
14.03.2018 | 20:55

Incidenti koji postaju pravilo

Kako je nestao Kulturni centar Požega i da li se taj i slični slučajevi mogu posmatrati kao incidenti u kulturi u Srbiji ili postaju pravilo – bila je tema diskusije održane 13.