• Search form

28.12.2017 | 23:17

Jubilarni, 5. broj Moderne konzervacije

Jubilarni, 5. broj Moderne konzervacije

Novi, peti broj časopisa “Moderna konzervacija”, godišnjaka u izdanju Nacionalnog komiteta ICOMOS Srbija, koji je upravo izašao iz štampe, donosi niz naslova kroz redovne rubrike posvećene istoriji, teoriji i filozofiji konzervacije, konzervatorskoj praksi, međunarodnim dokumentima, kao i prikazima knjiga i stručnih skupova, te intervju sa istaknutim austrijskim ekspertom Vilfredom Lipom (Wilfred Lipp).

Iako tematski okvir časopisa čini moderna konzervacija, njeno stvarno poznavanje nije moguće ostvariti bez uvida u istoriju, teoriju i filozofiju konzervacije, pa otuda časopis, kako navodi redakcija, nastoji da preko redovnih rubrika uspostavi balans između istorije, teorije i filozofije konzervacije, s jedne, i konzervatorske prakse, sa studijama slučajeva iz Srbije i sveta, s druge strane.

Jubilarni broj “Moderne konzervacije” sadrži pet priloga u rubrici posvećenoj istoriji, teoriji i filozofiji konzervacije, čiji se autori bave različitim temama – ICCROM i politike obuke i izgradnje kapaciteta, Promene koncepta nasleđa kao faktora koji određuje zaštitu nasleđa i njegovo upravljanje, Sudbina slike spomenika u Evropi nakon 1945. godine, ICOMOS i Svetska baština, Novi pristup upravljanju opipljivog i neopipljivog nasleđa u regionu jugoistočne Azije i Pacifika.

Rubrika posvećena konzervatorskoj praksi donosi 12 priloga – Arheološko nasleđe u Srbiji danas – briga države ili posao entuzijasta, Kulturni turizam – izazovi za kulturno nasleđe, Stanje srednjovekovnih nekropola Stare Raške i mere za njihovo očuvanje, Uzroci nastanka deformacija na bedemskom zidu manastira Hilandara, Arača – razumevanje vrednosti i mesta, Smederevska tvrđava, konzervacija i restauracija, Rekonstrukcija kao prijetnja, Ikonostas iz 19. veka u manastiru Studenica – konzervatorsko-restauratorski radovi, Sakralni projekat srpske kuće, Primena infracrvene reflektografije na primeru slike iz Zbirke strane umetnosti Muzeja grada Novog Sada, Predlog stilske interpretacje kuće u ulici cara Dušana broj 10 u Beogradu, Nasleđe modernog pokreta u Tel Avivu – Jafi i njegove implikacije na javnu svest.

Na zahtev brojnih čitalaca, ovogodišnji intervju objavljen je dvojezično, a rađen je sa Vilfredom Lipom, dugogodišnjim predsednikom austrijskog ICOMOS-a i predsednikom međunarodnog Naučnog komiteta za teoriju i filozofiju konzervacije – THEOPHILOS.

Rubrika Međunarodna dokumenta donosi pet dokumenata, zaključno sa ICOFORT-ovom Poveljom o fortifikacijama i vojnom nasleđu koja je usvojena na Generalnoj skupštini ICOMOS-a u decembru ove godine u Nju Delhiju.

Časopis sadrži i četiri prikaza – knjige Una vita per il restauro: L'impegno di Giuseppe Basile, te skupova: War, Revolution and Memory: Post-War Monuments in Post-Communist Europe, Zagreb 2017, Održivi razvoj arheoloških lokaliteta, Arača 2017. i Obnova, održavanje i promocija tvrđava – nacionalni zadaci razvoja u evropskim okvirima, Novi Sad, 2017.

I peti broj “Moderne konzervacije” nastavlјa tradiciju objavlјivanja priloga stranih autora čiji je doprinos u skladu sa konceptom tog časopisa koji se zalaže za povećanje znanja i promociju etički utemelјene konzervatorske prakse, sa osnovnom idejom unapređenja discipline i povećanja brige i odgovornosti za očuvanje nasleđa u sopstvenoj sredini. Pored ranije poznatih autora, novi broj “Moderne konzervacije” uvodi i nove autore iz sveta, uz nadu da će i ovoj sredini biti jednako interesantni.

Izuzetna recepcija prethodna četiri broja u Srbiji i regionu opravdala je ideju izdavača o pokretanju novog i savremenog stručnog časopisa 2013. godine, čiji bi koncept korespondirao sa zahtevima moderne konzervacije.

Časopis “Moderna konzervacija” ima specifičan pristup konzervatorskim problemima i zadacima, sa akcentom na znanju i unapređenju materije zaštite i očuvanja kulturnog i prirodnog nasleđa.

Naziv “Moderna konzervacija” proistekao je iz saznanja da je obavlјanje konzervacije danas, kao delatnosti od javnog interesa, često praćeno lutanjem između konvencionalnih i savremenih pristupa iz različitih razloga, ali možda najviše zbog nedovolјnog poznavanja savremenih kretanja u struci. Kao deo međunarodne asocijacije, u čijoj tradiciji je prisutno zalaganje za unapređenje znanja, upoznavanje sa najnovijim trendovima i savremenim metodologijama, Nacionalni komitet ICOMOS Srbija u obavezi je da se zalaže za poštovanje principa savremene konzervacije i afirmaciju vrednosti i različitosti nasleđa. I pokretanje časopisa predstavlјalo je korak u tom pravcu i jedan od najvažnijih programskih zadataka ICOMOS-a Srbija.

Urednica “Moderne konzervacijeBranka Šekarić, sekretar redakcije Sanja Kesić Ristić i sama redakcija ulažu ogroman napor da svaki novi broj ostane na liniji početnog koncepta i opravda stečeni ugled.

(SEEcult.org)

 • 09.02.2018 | 10:00

  Ustvarjalni center Švicarija/MGLC, Grad Tivoli, Pod turnom 3, Ljubljana

  ŠVICARIJA: SKUPNOST, UMETNOST IN NARAVA - razstava (8.2.2018.-6.1.2019.)

   

  NIKA AUTOR

  STOJAN BATIČ

  DRAGICA ČADEŽ

  JURE DETELA

  META GRGUREVIČ

  FRANCE GRUDEN

  SERGEJ KAPUS

  JANEZ LENASSI

  KAREL PLEMENITAŠ

  KAREL PUTRIH

  DRAGO TRŠAR

  DUŠAN TRŠAR

  LUJO VODOPIVEC

  BILAL YILMAZ

  avtorica projekta, razstave: Yasmín Martín Vodopivec

  http://www.mglc-lj.si

  19.06.2018 | 10:00

  Cankarjev dom | Mestni muzej, Ljubljana

  SLOVENSKI IN EVROPSKI CANKAR - razstava (18.6.2018.-28.2.2019.) ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja

  https://www.cd-cc.si/sl/kultura/razstave/ivan-cankar-in-evropa

  11.07.2018 | 10:00

  Muzej sodobne umetnosti Metelkova, +MSUM, Ljubljana

  NEBEŠKA BITJA. Ne človek ne žival - mednarodna razstava (10.7.-4.11.2018.)

  umetniki: Jure Detela, Igor Grubić, Janez Janša, Alexi Kukuljevic, Oleg Kulik, Siniša Labrović, Tanja Lažetić, Vladimir Leben in Ercigoj Art, Marko Pogačnik, Franc Purg, Tamara Al-Samerraei, Maja Smrekar, Sven Stilinović, Jože Tisnikar, Zoran Todorović, Jalal Toufic, Anton Vidokle

  kustosinji razstave: Zdenka Badovinac, Bojana Piškur

  http://www.mg-lj.si/si/razstave/2369/razstava-nebeska-bitja-ne-clovek-ne-zival

  12.07.2018 | 09:00

  Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18, Zagreb

  TESLIN SVETSKI SISTEM - izložba posvećena dostignućima Nikole Tesle na polju bežičnog prenosa energije(11.7.-30.10.2018.)

  autorica: Zorica Civrić, muzejska savetnica Muzeja nauke i tehnike - Beograd

  organizacija: Muzej nauke i tehnike u Beogradu i Tehnički muzej Nikola Tesla iz Zagreba

  http://tehnicki-muzej.hr

  https://www.facebook.com/Tehnički-muzej-Nikola-Tesla-335802459827986

  http://www.muzejnt.rs

  12.07.2018 | 18:30

  Muzej moderne umetnosti - MoMA, 11 West 53 Street, New York, NY

  Izložba “Prema betonskoj utopiji: Arhitektura u Jugoslaviji, 1948-1980” (Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948-1980)

  Reprezentativna izložba jugoslovenske arhitekture u MoMA obuhvata više od 400 crteža, modela, fotografija i filmskih snimaka iz gradskih arhiva, privatnih i muzejskih kolekcija iz celog regiona. Izložba je prvo predstavljanje izuzetnih dela vodećih arhitekata socijalističke Jugoslavije američkoj i međunarodnoj javnosti.

  Izložba obuhvata radove najvažnijih jugoslovenskih arhitekata, među kojima su Bogdan Bogdanović (1922-2010), Juraj Neidhardt (1901-1979), Svetlana Kana Radević (1937–2000), Edvard Ravnikar (1907-1993), Vjenceslav Richter (1917-2002) i Milica Šterić (1914-1998).

  Izložba će biti otvorena do 13. januara 2019. godine, a obuhvata i prateći program

  *MoMa je otvoren svakog dana od 10.30 sati po lokalnom vremenu

  https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3931

  22.07.2018 | 11:00

  2. BIJENALE INDUSTRIJSKE UMJETNOSTI / 2ND INDUSTRIAL ART BIENNIAL: NA LEĐIMA PALIH DIVOVA / ON THE SHOULDERS OF FALLEN GIANTS (IAB 2018) (20.7.-28.10.2018.) Labin, Pula, Raša, Rijeka, Vodnjan

  umjetnici/ce: Zanny Begg & Elise McLeod, Nina Bunjevac, CANAN, Phil Collins, Siniša Ilić, Matija Ferlin & Mauricio Ferlin, Fokus grupa, Ulrik Heltoft, Vlatka Horvat, Božena Končić Badurina, Luiza Margan, Maryanto, Naeem Mohaiemen, Oscar Murillo, Nikolay Oleynikov, Daniela Ortiz, Dan Perjovschi, Laure Prouvost, Kahlon Rajkamal, Miljohn Ruperto, Selma Selman, шkart, Marko Tadić & Miro Manojlović, Želimir Žilnik

  kustosice: Što, kako i za koga / WHW

  organizacija: Labin Art Express XXI

  suorganizacija: MMSU Rijeka, Arheološki muzej Istre

  http://www.industrialartbiennale.eu

  10.08.2018 | 10:00

  MGLC, Ljubljana

  RIKO DEBENJAK (1908-1987) - pregledna/retrospektivna razstava (9.8.-11.11.2018.)

  kustosinja razstave: Breda Škrjanec

  http://www.mglc-lj.si

  03.09.2018 | 10:00

  Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Trg galerija 2, Novi Sad

  Dani evropske baštine 2018.

  MAISON BARILLI: BELGRADE/NEW YORK - izložba posvećena Mileni Pavlović Barili (2.9.-28.10.2018.)

  autori: Stefan Žarić i Violeta Tomić

  http://www.pavle-beljanski.museum

  11.09.2018 | 10:00

  Francuski institut u Novom Sadu, Nikole Pašića 33, Novi Sad

  ZORAN SVILAR: LOŠI MOMCI - izložba ilustracija za Le Monde diplomatique, izdanje na sprskom jeziku (10.9.-31.10.2018.)

  http://www.institutfrancais.rs

  14.09.2018 | 08:00

  Centar savremene umjetnosti Crne Gore, Dvorac Petrovića, Kruševac bb, Podgorica

  Izložba "Pravi se da spavaš" Tadije Janičića (13.9-31.10.2018)

  Radno vreme: ponedeljak - petak 8 h - 20 h, subota 10 h - 14 h

   

  https://www.facebook.com/CSUCG/

Video
21.10.2018 | 23:47

Kritika na delu: 57. Oktobarski salon 1/5

57. Oktobarski salon "Čudo kakofonije", Beograd, 15. septembar - 28. oktobar 2018.

1/5 Kritičar na delu: prof. dr Jerko Denegri, istoričar umetnosti