• Search form

01.08.2017 | 14:05

Jačanje ustanova za digitalizaciju

Jačanje ustanova za digitalizaciju

Sporazum o saradnji Ministarstva kulture i informisanja, kompanije Telekom Srbija i Matematičkog instituta SANU, potpisan 1. avgusta u Vladi Srbije, ima za cilj digitalizaciju kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva kroz razvoj infrastrukture ustanova kulture i jačanje njihovog kapaciteta u sprovođenju tog procesa.

Digitalizacija kulturne građe doprineće većoj dostupnosti kulturnih sadržaja i kvalitetnijem predstavlјanju baštine domaćoj i svetskoj javnosti, saopštilo je Ministarstvo kulture i informisanja Srbije povodom sporazuma koji su potpisali ministar Vladan Vukosavlјević, generalni direktor kompanije Telekom Srbija Predrag Ćulibrk i direktor Matematičkog instituta SANU Zoran Ognjanović.

Imajući u vidu izuzetan značaj digitalizacije za razvoj kulture, kao i predstavlјanje kulture Srbije, potpisnici sporazuma će, kako je najavljeno - svako u svom domenu, obezbediti resurse kako bi se proces uspešno realizovao.

Sporazum, između ostalog, predviđa čuvanje u digitalnom obliku informacija unetih u baze podataka institucija kulture, formiranje centralnog registra digitalne građe, kao i izradu aplikacija za pametne telefone koje će omogućiti dostupnost sadržaja najširoj publici.

Ministar Vukosavlјević je ocenio da se potpisanim sporazumom stiču uslovi za sistematičniji i produktivniji pristup procesu digitalizacije kulturnog nasleđa u Srbiji.

“Ustanove kulture su već dosta posla uradile samostalno ili u saradnji sa privatnim sektorom. Cilј sporazuma je da se angažovanjem Telekoma Srbija i Matematičkog instituta SANU nadomesti nedostatak IT stručnjaka i klјučnih infrastrukturnih, hardverskih resursa koji nisu dostupni ustanovama. Takođe, radićemo zajedno na razvijanju raznih servisa koji će kulturu približiti građanima, a posredstvom informacione i komunikacione tehnologije i najširoj publici predstaviti bogatstvo naše kulture, umetnosti i stvaralaštva”,  istakao je Vukosavlјević.

Generalni direktor Telekoma Srbija najavio je da će ta kompanija, pored vrhunskih stručnjaka u oblasti informacione tehnologije, staviti na raspolaganje neophodnu infrastrukturu i opremu, u cilјu očuvanja i dodatnog promovisanja bogate kulturne zaostavštine Srbije.

“Svakako će nam iskustvo koje smo stekli radeći na projektu digitalizacije manastira Hilandar biti od velike koristi prilikom sprovođenja i ovog, mogu slobodno reći, poduhvata od nacionalnog značaja”, izjavio je Ćulibrk.

Direktor Matematičkog instituta SANU rekao je da potpisani sporazum predstavlja “suštinski iskorak ka sistematskom pristupu digitalizaciji u Srbiji, gde će multidisciplinarna saradnja ustanova kulture, naučno-istraživačkih institucija i IKT-kompanija omogućiti, sa jedne strane, kvalitetno predstavlјanje naše baštine širokoj, domaćoj i stranoj publici, a sa druge dovesti do stvaranja jednog velikog korpusa podataka otvorenog za naučno istraživanje”.

*Foto: Goran Sivački / Mondo

(SEEcult.org)

Video
18. Bijnale umetnosti Pancevo
21.06.2018 | 15:33

VOĐENJE: 18. Bijenale umetnosti u Pančevu - Prostorni agens

Vođenje kroz 18. Bijenale umetnosti u Pančevu “Prostorni agens”, održano od 26. maja do 17.