• Search form

26.07.2017 | 21:42

INKSNS o prvom Forumu za kulturu - formalnost koja održava status quo

INKSNS o prvom Forumu za kulturu - formalnost koja održava status quo

Inicijativa nezavisne kulturne scene Novog Sada (INKSNS) zaključila je, povodom prvog Foruma za kulturu, posvećenog radu konkursnih komisija, da takvi javni radni sastanci neće ništa bitnije promeniti ukoliko svi akteri nisu spremni da polože račun o svom radu i da javno progovore o problemima sa kojima se susreću.

Prvi Forum za kulturu održan je godinu dana nakon formiranja INKSNS - iniciranog nepovoljnim rezultatima gradskog konkursa za kulturu po udruženja građana sa nezavisne scene, a okupio je predstavnike Gradske uprave za kulturu, člana Gradskog veća za kulturu i ostale aktere u kulturi - od institucija, preko reprezentativnih udruženja do udruženja građana i pojedinaca u kulturi.

“Godinu dana kasnije imamo prvi radni sastanak Foruma za kulturu, i to sastanak posvećen obrazlaganju načina rada i principa odlučivanja komisija za dodelu sredstava za ovogodišnje sufinansiranje projekata na gradskom konkursu za projekte u kulturi. Formalno gledano, ovo predstavlja uspeh, naročito ako se uzme u obzir da praksu dodele javnih sredstava prati burazerska raspodela, sastanci iza zatvorenih vrata, nejasni principi odlučivanja, veo tajnosti oko članova komisija. U tom smislu, ovakav javan skup predsednika komisija, Gradske uprave i ostalih aktera je bio nezamisliv pre samo godinu dana. Međutim, pitanje je koliko je skup doprineo većoj transparentnosti i participativnosti, za koju se, deklarativno, svi okupljeni akteri zalažu”, navela je INKSNS 26. jula u saopštenju.

Od većine predstavnika komisija na Forumu su se, kako je navela INKSNS, čuli samo načelni iskazi i uveravanja da se radilo transparentno i objektivno, u skladu sa kriterijumima bodovanja predloga projekata.

Međutim, samo od Milice Pekić, predstavnice nezavisne kulturne scene u jednoj od komisija, čuli su se detalji o procesima odlučivanja i kriterijumima prilikom ocenjivanja projekata, navela je INKSNS.

“Šta više, da nije bilo njenog izlaganja mišljenja smo da ostali predstavnici ne bi mogli jasnije da artikulišu šta misle pod transparentnim radom u okviru svojih komisija. Na ruku smislenoj i konstruktivnoj diskusiji nije išlo ni nastupanje druge zainteresovane strane, odnosno organizacija, korisnica budžeta, koje su mahom izlagale o značaju vlastitog rada i u skladu sa tim tražile objašnjenje zašto nisu bile više podržane iz budžeta, pri čemu je izostala tematizacija i problematizacija rada samih komisija i zahtev za analizu rada svake komisije, i tako se ponovo ostalo na starim pozicijama i taktikama kritike, prebacivanja sa jedne strane, i odbrane sa druge”, navela je INKSNS.

Iako je INKSNS u svojim analizama rezultata konkursa uvidela da je “i dalje na delu favorizovanje komercijalnih festivala, trošenje javnog novca na sadržaje koji nisu dostupni građanima, niti se mogu svesti pod kulturno-umetnički kontekst, kao i podržavanje obskurnih organizacija”, mišljenja je da bi “insistiranje na tim uvidima i forsiranje antagonizma samo produbilo jaz među akterima scene, bez jasne vizije šta činiti dalje”.

INKSNS smatra stoga da je stvari moguće menjati samo ukoliko su svi akteri spremni da polože račun o svom radu i da javno progovore o problemima sa kojima se susreću, a da prvi Forum za kulturu nije otvorio prostor za takav proces.

INKSNS je podsetila i da joj je uskraćeno ispunjenje obećanja da će biti organizovane posebne javne rasprave o radu svake pojedinačne komisije, što vidi kao nedostatak političke volje i hrabrosti da se uspostave principi transparentnosti i demokratičnosti, mimo svih formalnih procedura.

“Forumi neće ništa bitnije promeniti ukoliko ne radimo na dekonstrukciji ljubazne i ograničavajuće formalnosti koja održava status quo i nastavlja da urušava kulturu, kako u pogledu na već postojeće inicijative, tako i u pogledu na one buduće”, navela je INKSNS.

(SEEcult.org)

Video
18. Bijnale umetnosti Pancevo
21.06.2018 | 15:33

VOĐENJE: 18. Bijenale umetnosti u Pančevu - Prostorni agens

Vođenje kroz 18. Bijenale umetnosti u Pančevu “Prostorni agens”, održano od 26. maja do 17.