• Search form

02.12.2014 | 13:52

Fluksus ponovo u Beogradu

Fluksus ponovo u Beogradu

Muzej savremene umetnosti otvara 5. decembra u svom Salonu u Pariskoj izložbu “Fluksus u Beogradu” koja obuhvata radove nekih od najznačajnijih protagonista te internacionalne neoavangardne tendencije, dokumente u vezi sa njenim delovanjem, kao i eksponate vezane za kontakte domaćih stvaralaca sa akterima Fluksusa.

Erik Andersen, Jozef Bojs, Džordž Breht, Albert M. Fajn, Robert Filiju, Henri Flint, Volf Foštel, Ken Fridman, Al Hansen, Dik Higins, Artur Kepke, Milan Knjižak, Takehisa Kosugi, Džordž Mekjunas, Džekson Meklou, Elison Noulz, Joko Ono, Nam Džun Paik, Ben Paterson, Vilijem de Rider, Džejms Ridl, Mieko Šiomi, Tomas Šmit, Endre Tot, Emet Vilijams, Ben Votije, Robert Vots... autori su koji su zastupljeni na izložbi “Fluksus u Beogradu”, čiji je kustos Dejan Sretenović.

Prva i jedina dosad izložba u Beogradu posvećena Fluksusu održana je u Galeriji-legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića 1986. godine pod nazivom “Fluxus” i na njoj su bili predstavljeni radovi protagonista tog pokreta iz zbirke MSUB, koja broji 18 dela, kao i iz privatnih kolekcija.

Izložba “Fluksus u Beogradu” jednim delom preuzima materijal sa prethodne izložbe i zato se može okarakterisati kao njena nova i izmenjena verzija koja takođe ima didaktički karakter, a prevashodno je namenjena novim generacijama ljubitelja umetnosti, saopštio je MSUB.

      Džordž Mekjunas, dizajn monograma za Fluksus udruženje, oko 1963/1966. Foto: Saša Reljić

Budući da materijal koji je danas dostupan u Beogradu uglavnom potiče iz perioda istorijskog Fluksusa (1962-1966) i Fluksusa prve polovine 70-ih, izložba je koncentrisana na te periode, a originalnim radovima (kutije, objekte, grafike, crteži, partiture) pridružuje i tekstualne, foto, video i audio dokumente o delovanju Fluksusa, te eksponate vezane za kontakte domaćih stvaralaca Branka Vučićevića i Miroljuba Todorovića sa akterima Fluksusa.

Pored predstavljanja svoje specifične kolekcije, MSUB izložbom “Fluksus u Beogradu” želji i da tu antiumetničku, antiinstitucionalnu i kontrakulturalnu pojavu predstavi i interpretira iz savremene perspektive i izbavi iz neprepoznatljivosti u koju je zapala rasejavanjem svojih ideja i tragova po umetničkim praksama od šezdesetih do danas.

Fluskus nije bio pokret već nekoherentna konstelacija stvaralaca iz oblasti muzike, vizuelne umetnosti, performansa i poezije koji su, oslanjajući se na iskustva dade i Marsela Dišana, delili zajedničku aspiraciju za rušenje kulturno postavljene distinkcije između umetnosti i života, a samim tim i ukidanje buržoaske institucije umetnosti. Fluksus je bio “aktivna filozofija iskustva koja nekada uzima formu umetnosti” (Ken Fridman) i koja polazi od uverenja da umetnička aktivnost mora biti lišena specijalnog statusa kao specijalne aktivnosti i resituirana unutar šire oblasti svakodnevnog iskustva.

      Fluksus godišnja kutija 2, 1966/68, uredio Džordž Mekjunas, kolekcija MSUB. Foto: Saša Reljić

Za razliku od istorijskih avangardi, umetnici Fluksusa nisu težili pozitivnoj utopiji i pravljenju modela za transformaciju sveta, već su kreativni potencijal usmeravali malim i jednostavnim događajima, situacijama i stvarima koje čine svakodnevicu. Upošljavali su širok dijapazon izražajnih sredstava koji obuhvata događaje, hepeninge, performanse, objekte, instalacije, muziku, poeziju, filmove, video, multiple i mejl art, a sve to kroz destrukciju specijalističkih aspekata umetnosti.

Fluksus je, kako napominje MSUB, predstavljao neku vrstu čvorišta i filtera za raznovrsne radikalne ideje, jezičke eksperimente i manifestacije intermedijalnosti koje su u prvoj polovini 60-ih cirkulisale neoavangardnim krugovima i potom se profilisale u specifičnim programima i individualnim poetikama konceptualne, procesualne i siromašne umetnosti, performansa, mejl arta itd.

Izložba “Fluksus u Beogradu” biće otvorena u Salonu MSUB do 25. januara 2015. (svakog dana od 12 do 20 časova, osim utorkom).

MSUB je povodom izložbe zahvalio Bojani Makavejev, Miroljubu Todoroviću, Branku Vučićeviću i Branislavu Dimitrijeviću na pozajmici eksponata za izložbu.

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.