• Search form

27.02.2018 | 18:45

Dobitnice nagrade Anđelka Milić za 2018.

Dobitnice nagrade Anđelka Milić za 2018.

Sekcija za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta Srpskog sociološkog društva - SEFEM dodelila je nagradu “Anđelka Milić” za 2018. godinu Ani Kolarić, Sonji Avlijaš, Nadeždi Satarić, Svetlani Janković i Nevena Petrušić.

Nagrada za najbolji naučni rad domaće autorke ili autora u oblasti humanističkih i društvenih nauka, objavljen u prethodnoj kalendarskoj godini u zemlji i/ili inostranstvu, koji predstavlja značajan naučni doprinos rodnim studijama (teoriji i istraživanjima) u Srbiji, dodeljena je dr Ani Kolarić, docentkinji na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti  Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu za knjigu “Rod, modernost i emancipacija: Uredničke politike u časopisima ‘Žena’ (1911-1914) i ‘The Freewoman’ (1911-1912)” (Beograd, Fabrika knjiga, 2017).

Nagrada je ravnopravno dodeljena i dr Sonji Avlijaš, istraživačici u Centru za interdisciplinarnu evaluaciju javnih politika (LIEPP) na Univerzitetu Sciences Po u Parizu za knjigu “Žene i rad: Ka političkoj ekonomiji tranzicije” (Novi Sad, Akademska knjiga, 2017).

Za podršku razvoju stvaranja znanja iz oblasti rodnih studija u Srbiji (teorija i istraživanja) nagrađena je mr Nadežda Satarić, predsednica Upravnog odbora organizacije “Snaga prijateljstva” - Amity iz Beograda za uvođenje ili podsticanje praksi koje značajno doprinose uspostavljanju rodne ravnopravnosti u organizacijama, institucijama ili u lokalnim zajednicama, na osnovu saznajnih uvida iz rodnih studija.

Za uvođenje ili podsticanje praksi koje značajno doprinose uspostavljanju rodne ravnopravnosti u organizacijama, institucijama ili u lokalnim zajednicama, na osnovu saznajnih uvida iz rodnih studija, nagradu je dobila potpukovnica mr Svetlana Janković sa Instituta za strategijska istraživanja, odnosno Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI-S) za aktivnosti i za publikaciju “Ovde i zidovi imaju uši” (Beograd, MDRI-S, 2017).

Za kreativni poduhvat iz svih područja stvaralaštva koji koristi saznanja iz oblastirodnih studija i na originalan i komunikativan način prenosi poruku o vrednosti i značaju rodne ravnopravnosti nagrađena je spisateljica, feministkinja i aktivistkinja za LGBTTQA i ženska prava Dragoslava Barzut, za roman “Papirne disko kugle” (Beograd, Redbox, 2017).

Za izuzetan ili životni dorinos, u stvaranju znanja iz oblasti rodnih studija i njegove primene u ženskom pokretu, kao i  afirimaciji politika rodne ravnopravnosti u Srbiji nagrađena je dr Nevena Petrušić, redovna profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu.

Nagrada “Anđelka Milić” dodeljuje se u znak priznanja i trajnog čuvanja uspomene na naučno delo, naučni doprinos i feministički aktivizam prof. dr Anđelke Milić (1942-2014), koja je bila i prva predsednica SEFEM-a.

Nagrada je ustanovljena u cilju osnaživanja feminističke proizvodnje kontekstualizovanog znanja, pre svega putem originalnih i relevantnih istraživanja, kao i njihove kreativne upotrebe i primene u svim oblastima društvenog života u Srbiji. Osnovna namera osnivača je širenje poruke o važnosti rodne jednakosti, nediskriminacije, nenasilja, i prevazilaženja mizoginije i rodnih stereotipa.

Nagrada se dodeljuje ove godine treći put i to u pet kategorija.

Žiri su činile dr Lilijana Čičkarić, naučna savetnica (Institut društvenih nauka) i predsednica SEFEM-a, te dr Zorica Mršević, naučna savetnica (Institut društvenih nauka) i dr Stanislava Barać, naučna saradnica (Institut za književnost i umetnost).

Nagrade će biti uručene 2. marta na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.