• Search form

24.07.2018 | 14:29

Ćilim za otvaranje renoviranog Muzeja u Mladenovcu

Ćilim za otvaranje renoviranog Muzeja u Mladenovcu

Renovirani Muzeja u Mladenovcu svečano će biti otvoren 2. avgusta izložbom “Ćilim” autorke Magdalene Ivković, muzejskog savetnika Muzeja grada Beograda (MGB), koja predstavlja izbor 30 reprezentativnih tekstilnih primeraka iz zbirke mladenovačkog muzeja.

Raskošni, različiti po stilu, funkciji i tehničkim karakteristikama, ćilimi odabrani za izložbu izrađivani su od kraja XIX do 70-ih godina XX veka.

Izborom ćilima, alatki korišćenih za njihovu izradu i drugih predmeta iz enterijera starih kuća, izložba vodi posetioce u ne tako davnu prošlost i ukazuje na značajan segment specifične tradicionalne kulture kosmajske oblasti, saopštio je MGB.

Kao osnovni elemenat dekorativnog tekstila, ćilim na kulturnom prostoru Srbije predstavlja deo bogate materijalne baštine i, kako navodi MGB, malo je remek-delo srpske tkalje, jedan od malobrojnih predmeta u čijoj je izradi žena imala dominantnu ulogu.

U široj kosmajskoj oblasti, klečani ćilim je bio najskupoceniji deo devojačke spreme. Na osnovu sagledavanja stilskih osobina, tehnike tkanja, sirovina, ornamenata, kompozicionih rešenja, ćilimi iz zbirke Muzeja Mladenovca su veoma slični ili čak isti sa ćilimima šumadijsko-moravskog stila.

Uprkos činjenici da se iste stilske karakteristike i tehnike izrade susreću u Šumadiji i na širem prostoru Srbije, svaki ćilim je poseban, autentičan i mističan, sa sopstvenim karakterom i dušom. Njegove šare su slikovno pismo, a na njima se prepoznaju individualni i etnički identitet, ali i pojedinačne intimne priče.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.