• Search form

14.02.2018 | 19:55

Akvizicije Muzeja Zepter u 2017.

Akvizicije Muzeja Zepter u 2017.

Muzej Zepter predstavlja od 22. februara izložbu “Akvizicije u 2017” koja obuhvata otkupljena i poklonjena dela destoro umetnika različitih generacija.

Zbirka Muzeja Zepter, koja danas broji oko 510 radova, obogaćena je tokom 2017. godine radovima Marka Čelebonovića, Tomislava Kauzlarića, Gordane Kaljalović Odalović, Jelene Trpković, Đorđa Andrejevića Kuna, Majde Kurnik, Miodraga Ristića,  Nevenke Stojsavljević, Živka Đaka i Tafila Musovića.

Zbrika je dopunjena sa dva pastela Marka Čelebonovića, od kojih je jedan otkup, a jedan poklon sa izložbe održane u Muzeju Zepter 2017. godine. Takođe, dopunjena je jednim delom Tomislava Kauzlarića, kojih već ima nekoliko, te dvema skulpturama Gordane Kaljalović Odalović, oktupljenim na izložbi “Knjiga izvan knjige” u Narodnoj biblioteci Srbije (decembar 2016-mart 2017). Među novim akvizicijama Muzeja Zepter su i dva kolaža Jelene Trpković, otkupljena sa izložbe u Galeriji O3one 2017, zatim slika Đorđa Andrejevića Kuna, te veći broj dela Majde Kurnik (jedan otkup Autportret i pokloni: 29 crteža malog formata, dva pastela, dve slike na staklu, ormarić za zid sa slikom).  

Kolekcija je dopunjena i sa tri dela Miodraga Ristića, od kojih je jedan otkuplje, a dva su poklon sa izložbe u Muzeju Zepter 2017, te crtežom u boji i grafikom Nevenke Stojsavljević (otkup u ateljeu), grafikom Živka Đaka i crtežom Tafila Musovića (pokloni Milanke i Branislava Todića).

Početni fundus kolekcije Muzeja Zepter čine umetnička dela iz zbirke Galerije Zepter, čije je formiranje započeto 90-ih godina.

“Kada smo oformili muzejsku ustanovu, nismo se zaustavili u otkupima umetničkih dela. Želja je da se dâ što objektivniji pregled likovne pozornice u Srbiji druge polovine XX veka i početka novog milenijuma. Kolekcija Muzeja Zepter stalno se uvećava. Ušli smo u Muzej sa zbirkom od 340, a danas smo, sa najnovijim akvizicijama u 2017, na broju oko 510. Kažem oko, jer je u fundusu dosta diptiha i triptiha koji se svaki vodi pod jednim inventarskim brojem, a u njima, često, bi svaki deo mogao biti jedno delo“, navela je direktorka Muzeja Zepter dr Ivana Simeonović Ćelić, koja će i otvoriti izložbuAkvizicije u 2017”.

Izložba će biti otvorena do 22. aprila.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.