• Search form

08.02.2009 | 17:39

Poziv za učešće na 4. BDW-u

Organizatori četvrte Beogradske nedelje dizajna (Belgrade Design Week), koja će biti održana od 25. do 31. maja na temu “Brzina” (Speed), pozvali su zainteresovane da se prijave za učešće u pratećem, izložbenom programu "Beograd2"

Deo tog programa može postati svako ko kreira poseban program kojim promoviše svoj umetnički rad ili galerijski / prodajni prostor. takođe, moguće je prijaviti unapred planirane, redovne aktivnosti za učešće u programu "Beograd2, ukoliko se programski i vremenski poklapaju sa BDW-om

Poziv za učešće na 4. BDW-u

Organizatori četvrte Beogradske nedelje dizajna (Belgrade Design Week), koja će biti održana od 25. do 31. maja na temu “Brzina” (Speed), pozvali su zainteresovane da se prijave za učešće u pratećem, izložbenom programu "Beograd2"

Deo tog programa može postati svako ko kreira poseban program kojim promoviše svoj umetnički rad ili galerijski / prodajni prostor. takođe, moguće je prijaviti unapred planirane, redovne aktivnosti za učešće u programu "Beograd2, ukoliko se programski i vremenski poklapaju sa BDW-om

Prijave se šalju isključivo u elektronskoj formi, sa naznakom "za beograd2", na i-mejl adresu beograd2@belgradedesignweek.com

Rok za prijavu je 30. april.

Pravo učešća imaju svi pojedinci i institucije, muzeji, galerije, umetničke škole i akademije, umetničke grupe, samostalni umetnici, studenti i učenici umetničkih škola i akademija.

Sve blagovremeno podnete prijave razmatraće programski savet BDW-a i odabrati one koje inventivnošću, duhom i kvalitetom budu najbolje odgovorile na zadatu temu.

Prijava treba da sadrži: naziv programa / događaja, lokaciju i planirano vreme realizacije, ime i prezime autora (škole ili akademije), kratak opis projekta (na srpskom i engleskom jeziku), podatke o nosiocu projekta i ime i kontakt nosioca projekta (telefon i i-mejl).

BDW ne preuzima obavezu finansiranja i realizacije projekta, već samo promocije programa koji uđu u selekciju festivala, u vreme njegovog trajanja.

Zainteresovani za učesće na trodnevnoj konferenciji BDW-a mogu se prijaviti preko sajta te manifestacije, a cena je sto evra.

Prijavljeni programi treba da odražavaju temu ovogodišnje Beogradske nedelje dizajna "Brzina", a pravo učešća na konkursu imaju svi pojedinci i institucije - muzeji, galerijski prostori, umetničke škole i akademije, umetničke grupe, samostalni umetnici, studenti i učenici umetničkih škola i akademija.

Prijave za učešće šalju se u elektronskoj formi sa naznakom "za beograd2", na adresu: beograd2@belgradedesignweek.com, najkasnije do 30. aprila.

Sajt BDW-a je www.belgradedesignweek.com

Video
22.05.2018 | 23:54

VOĐENJE - ARTTERROR: Fragmenti dualnosti

Vođenje kroz izložbu Fragmenti dualnosti umetničke asocijacije ARTTERROR u galeriji Podroom Kulturnog centra Beograda, održanu od 5. aprila do 3. maja 2018.