• Search form

21.08.2014 | 17:18

Kandidati za direktora JDP-a

Kandidati za direktora JDP-a

Kandidati za novog direktora Jugoslovenskog dramskog pozorišta (JDP) su sadašnja v.d. Tamara Vučković Manojlović i Darijan Mihajlović, jer su njihove prijave blagovremeno poslate i ispunjavaju uslove konkursa.

Prijava Igora Bojovića je poslata neblagovremeno i nije uzeta u razmatranje, saopštilo je JDP 21. avgusta, posle sednice Upravnog odbora, posvećene konkursu za izbor novog direktora.

UO JDP-a odlučio je da 2. septembra održi sednicu na kojoj će razmotriti predlog o kandidatu za direktora tog pozorišta.

JDP je raspisalo konkurs za novog direktora na osnovu Zakona o kulturi, a bio je otvoren do sredine  avgusta.

Direktor se imenuje na period od četiri godine, a prema uslovima konkursa, kandidat treba da ima visoko obrazovanje, najmanje deset godina radnog iskustva, od čega najmanje pet godina u oblasti pozorista, da aktivno zna jedan strani jezik, da se protiv njega/nje ne vodi istraga po službenoj dužnosti i da nije podignuta optužnica za krivična dela, te da nije osuđivan/a za krivična dela. Potrebno je i da je državljanin/ka Srbije i da je opšte zdravstveno sposoban/na.

(SEEcult.org)

Video
22.05.2018 | 23:54

VOĐENJE - ARTTERROR: Fragmenti dualnosti

Vođenje kroz izložbu Fragmenti dualnosti umetničke asocijacije ARTTERROR u galeriji Podroom Kulturnog centra Beograda, održanu od 5. aprila do 3. maja 2018.