• Search form

10.09.2018 | 22:38

Poziv za priloge za 4. broj časopisa Kult – Poezija mladih

Časopis Kult objavio je poziv za učešće zainteresovanih u novom broju koji će izaći krajem 2018. godine. Pozivaju se svi literarni entuzijasti da pošalju svoje radove (eseje, kritike ili polemike) na temu “Poezija mladih”.

Rok za dostavljanje radova je 25. septembar.

Ideja uredništva i spoljnih saradnika Dušana Zaharijevića i Rastka Lončara je da se stekne uvid u stvaralaštvo pesnika najmlađih generacija, pri čemu se podrazumevaju oni stvaraoci koji su rođeni u periodu od 1988. do 2000. godine, a koji su svoje knjige ili zbirke pesama objavili zaključno sa 2018. godinom. U obzir dolaze autori sa teritorije Republike Srbije i ostalih eks-jugoslovenskih teritorija.

Osim što je ideja predstavljanje novih pesničkih imena iz Srbije i regiona, autori temata žele da podstaknu esejiste, kritičare, književne hroničare i istoričare da na ovaj način doprinesu ostvarivanju svojevrsnog preseka trenutnog stanja u poeziji, u vremenu kada neretki govore o njenom kraju i avajnosti. Na ovaj način, bilo bi omogućeno i svojevrsno praćenje razvoja pesničkih tokova u post-jugoslovenskim književnostima, te potencijalno uočavanje izvesnih paralela, razlika i specifičnosti u svakoj od njih ponaosob, i svima njima u celini.

Sa svešću, a poučeni upravo istorijom naših književnosti – da je onim najmlađima potreban prostor, evaluacija i valorizacija njihovog stvaralaštva dok čine prve korake, časopis Kult poziva zainteresovane da učestvuju u novom tematskom broju, te na taj način – svojim esejima, kritikama, prikazima i polemikama – daju doprinos tom jedinstvenom projektu.

Pravo na objavljivanje u četvrtom broju časopisa Kult imaju isključivo tekstovi koji nisu ranije objavljivani i koji nisu ponuđeni za objavljivanje u drugim publikacijama.

Poželjno je da tekstovi nemaju više od 15 strana, da budu kucani ćiriličnim pismom, lektorisani i sa navedenom literaturom na kraju rada. Uz tekst je potrebno dostaviti i kratku biografiju.

Kontakt za dodatne informcije: temat@casopiskult.com i urednistvo@casopiskult.com

Na iste adrese treba poslati i tekstove.

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.