• Search form

01.11.2017 | 12:22

Konkursi KC Baraka za print, mural i video (instalaciju)

Kulturni centar Baraka u Beogradu raspisao je konkurse za print, mural i video (instalaciju), namenjen umetnicima, dizajnerima i kustosima.

Konkurs je posvećen prvom Festu u Beogradu, održanom 1971. godine, odnosno Barakinom RE-FESTU 2017=1971 pod sloganom “Hrabri novi svet” (prema istoimenoj noveli Aldusa Hakslija iz 1932.)

Konkurs za print raspisan je za sve likovne medije i tehnike koji se mogu prezentovati formom digitalnog printa, kao što su: digitalna grafika, fotografija, kolaž, crtež, slika, kombinovane tehnike…

Prema prikazanom nacrtu izloga, u konkursnom materijalu obavezno treba priložiti skicu.

Print može da se prostire samo na najvećoj površini izloga, ili iz dva ili tri dela (kao na prikazanom nacrtu). Konkursni materijal neće biti razmatran ukoliko autor ne priloži skicu rada.

Galerija KC Baraka obezbeđuje produkciju rada, odnosno štampanje i lepljenje printa. Sve ostale troškove snosi autor: promotivni materijal, prateći program prilikom otvaranja, putne troškove itd.

KC Baraka će promovisati izložbu putem medija, internet portala, društvenih mreža, dnevne štampe, časopisa…

Konkursni material mora da sadrži:
- opšte informacije o autoru (ime, prezime, datum rođenja, mesto boravka);
- kontakt (telefon, E-mail adresu);
- prethodno realizovane radove ili izložbe;
- naziv rada;
- kratak opis;
- skicu ili vizuelni predložak sa tehničkim podacima (dimenzijama prema nacrtu izloga).

*Napomena: priprema za štampu, odnosno predlog u originalnim dimenzijama šalje se samo ako je rad izabran.

Konkursni material u elektronskoj formi treba poslati na e-mail adresu: galerijakcbaraka@gmail.com sa naznakom “konkurs za print ime i prezime”.

Savet galerije, umetnici i ljubitelji umetnosti praviće povremene preseke i razmatranja pristiglog materijala. Svako od autora čiji rad bude izabran za realizaciju u narednom periodu biće kontaktiran kako bi obezbedio odgovarajuću pripremu za štampu izabranog rada.

Prvi presek komisije pod sloganom “Hrabri novi svet” (slogan prvog Festa 1971.) biće 15. novembra 2017.

Ukoliko se konkuriše za više oblasti, u nazivu naznačiti za koje sve oblasti se konkuriše uz ime autora, na primer: “KONKURS ZA PRINT ime i prezime” ili “KONKURS ZA VIDEO I MURAL ime i prezime”.

Konkurs Galerije KC Baraka za mural ili instalaciju čitaonice

Kulturni centar Baraka izdvojio je jedan deo svog prostora za umetnike koji se bave muralom, grafitom ili zidnim instalacijama. Deo prostora je okružen policama za knjige i plan je da jednog dana postane čitaonica.

KC Baraka poziva umetnike da na osnovu datog prostora (pogledati fotografiju) i tehničkog opisa naprave skicu murala, grafita ili instalacije.

Baraka obezbeđuje osnovni materijal za rad: podlogu, akrilne boje, četke.

Sve druge specifične materijale potrebne za realizaciju obezbeđuje autor.

Promotivni materijal, prateći program prilikom otvaranja, putne troškove i drugo snosi autor.

Kulturni centar Baraka će promovisati izložbu putem medija, internet portala, društvenih mreža, dnevne štampe, časopisa…

Konkursni materijal mora da sadrži:
- opšte informacije o autoru (ime, prezime, datum rođenja, mesto boravka);
- kontakt (telefon, E-mail adresu);
- prethodno realizovane radove ili izložbe;
- naziv rada;
- kratak opis;
- skicu ili vizuelni predložak sa tehničkim podacima (dimenzijama prema nacrtu zidaprostora).

Konkursni materijal u elektronskoj formi poslati na e-mail adresu: galerijakcbaraka@gmail.com sa naznakom na “Konkurs za mural ime i prezime”.

Savet galerije, umetnici i ljubitelji umetnosti praviće povremene preseke i razmatranja pristiglog materijala. Svako od autora čiji rad bude izabran za realizaciju u narednom periodu biće kontaktiran kako bi se izvođenje murala organizovalo. Period izvođenja murala koji je autoru na raspolaganju je 7 dana.

Prvi presek komisije pod sloganom “Hrabri novi svet” (slogan prvog Festa 1971.) biće 15. novembra 2017.

Ukoliko se konkuriše za više oblasti, u nazivu naznačiti za koje sve oblasti se konkuriše uz ime autora, na primer: “KONKURS ZA PRINT ime i prezime” ili “KONKURS ZA VIDEO I MURAL ime i prezime”.

Konkurs Galerije Kulturnog centra Baraka za video rad ili video instalaciju

Galerija Kulturnog centra Baraka raspisuje konkurs za video rad ili jednokanalnu instalaciju koja bi bila prezentovana u prostorijama Barake.

Prostor i tehnički uslovi Barake ne mogu omogućiti prezentovanje video instalacija sa više kanala i sa zahtevnim prostornim intervencijama.

Baraka može da obezbedi:
- jednokanalnu projekciju tokom otvaranja izložbe, u određeno vreme narednih
- nekoliko dana otvoren prostor za posetioce (u dogovoru sa autorom).

Kulturni centar Baraka će promovisati izložbu putem medija, internet portala, društvenih mreža, dnevne štampe, časopisa…

Prilikom slanja video materijala molimo vas da pošaljete Youtube, Vimeo ili Wetransfer link videa uz ostali konkursni materijal.

Konkursni materijal mora da sadrži:
- opšte informacije o autoru (ime, prezime, datum rođenja, mesto boravka);
- kontakt (telefon, e-mail adresu);
- prethodno realizovane radove ili izložbe;
- naziv rada;
- kratak opis;
- link celog video rada (YouTube, Vimeo, Wetransfer)

Konkursni material u elektronskoj formi poslati na e-mail adresu: galerijakcbaraka@gmail.com sa naznakom na “konkurs za video ime i prezime”.
 
Savet galerije, umetnici i ljubitelji umetnosti praviće povremene preseke i razmatranja pristiglog materijala. Svako od autora čiji rad bude izabran za realizaciju, u narednom period biće kontaktiran kako bi obezbedio odgovarajući format video rada.

Prvi presek komisije pod sloganom “Hrabri novi svet” (slogan prvog Festa 1971.) biće 15. novembra 2017.

Ukoliko se konkuriše za više oblasti, u nazivu naznačiti za koje sve oblasti se konkuriše uz ime autora, na primer: “KONKURS ZA PRINT ime i prezime” ili “KONKURS ZA VIDEO I MURAL ime i prezime”.

(SEEcult.org)

Raša Todosijević, performans, 1973, SKC Beograd
Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.