• Search form

20.01.2018 | 18:45

Konkurs za mlade pesnike u slavu Novice Tadića

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka raspisao je, na inicijativu Ministarstva kulture i informisanja Srbije, književni konkurs “Novica Tadić” za mlade pesnike.

Konkurs je raspisan u znak sećanja na pesnika Novicu Tadića  (1949-2011), čiji je opus obeležio srpsku poeziju na razmeđu 20. i 21. veka i čiji autorski status prevladava sve poetičke i druge podele na aktuelnoj književnoj sceni, a u cilju podsticanja stvaralaštva mladih pesnika na srpskom jeziku, saopštio je ZAPROKUL.

Pravo učešća imaju svi pesnici koji u trenutku raspisivanja konkursa nisu navršili više od 35 godina života i koji pišu na srpskom jeziku, bez obzira u kojoj državi žive.

Neobjavljene rukopise, obima do pet autorskih tabaka, autori treba da dostave u jednom štampanom primerku, na adresu: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Rige od Fere 4, 11 000 Beograd (sa naznakom: za konkurs “Novica Tadić”), kao i u elektronskom obliku, u PDF formatu, na elektronsku adresu: vladimir.kolaric@zaprokul.org.rs (uz napomenu u predmetu pisma: za konkurs “Novica Tadić”).

Radovi treba da budu potpisani punim imenom i prezimenom autora.

Na prvoj stranici štampanog rukopisa i rukopisa u PDF formatu, pored naslova i imena autora, treba da bude navedena njegova poštanska adresa, elektronska adresa i kontakt telefon.

Uz elektronski primerak rukopisa autor treba da dostavi i skeniranu kopiju lične karte.

Autor na konkurs može poslati samo jedan rukopis.

Ranije objavljivani i nagrađivani radovi, kao ni izbori iz prethodno objavljivanih zbirki pesama neće biti uzimani u obzir.

Petočlana komisija će pregledati sve prispele radove i izabrati najviše tri rukopisa, a rezultati konkursa će biti objavljeni najkasnije do Svetskog dana poezije, 21. marta 2018. godine.

Dobitnici će biti nagrađeni plaketom sa likom Novice Tadića i objavljivanjem nagrađenih rukopisa u okviru edicije “Prisustva”, koja je nazvana prema prvoj pesničkoj zbirci Novice Tadića, a biće pokrenuta u okviru izdavačke delatnosti ZAPROKUL-a.

Rok za slanje rukopisa je 19. februar 2018. godine.

Dodatne informacije o konkursu moguće je dobiti putem elektronske adrese vladimir.kolaric@zaprokul.org.rs ili broja telefona 011 2637 565.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.