• Search form

14.05.2018 | 10:11

Konkurs za Međunarodno bijenale akta Marko Gregović

Javna ustanova Muzeji i galerije Budve ponovo, nakon višegodišnje pauze, organizuje Međunarodno bijenale akta “Marko Gregović”, a tim povodom objavila je konkurs za učešće umetnika iz Crne Gore i inostranstva.

Četvrto Bijenale akta malog formata biće održano u Spomen domu “Crvena komuna” u Petrovcu (JU Muzeji i galerije Budve), tokom septembra 2018. godine.

Bijenale je nagradnog karaktera, pristigle radove selektovaće stručni žiri i biće dodijeljene četiri novčane nagrade, pohvale i tri nagrade u vidu samostalnih izložbi u okviru buduće programske delatnosti JU Muzeji i galerije Budve.

Uslovi

Na Bijenalu se izlažu originalni radovi u svim tehnikama i materijalima koje ne prelaze dimenzije formata 40 x 30 cm (crtež, slika, grafika, fotografija), odnosno 40 x 30 x 40 cm (skulptura). Umjetnik/ca može da prijavi do tri rada.

Konkurs je otvoren za sve ujetnike/ce iz zemlje i inostranstva koji prihvataju uslove učešća.

Za izlaganje na Bijenalu biće prihvaćeni samo originalni radovi koje Selekciona komisija bude vrednovala kao dela visokog umetničkog i profesionalnog dometa.

Učešće na Bijenalu je besplatno.

Radovi koji odstupaju od teme i naznačenih dimenzija neće biti uzeti u razmatranje.

Prijava

Prijave za učešće vrše se elektronskim putem popunjavanjem prijavnog formulara i njegovim slanjem uz reprodukciju rada (JPG format) koji se predlaže za izlaganje, kao i sa podacima o autoru (kratka profesionalna biografija i Curriculum Vitae) na e-mail adresu Bijenala – biennialofnude@gmail.com

Rok za prijavljivanje je 25. jun 2018. godine. Prijave pristigle nakon ovog datuma neće biti uzete u razmatranje.

Nakon selekcije, umetnici/e čiji su radovi izabrani za izlaganje biće o tome pisanim putem obavešteni do 9. jula 2018.

Umetnici/ce su u obavezi da u najkraćem roku obaveste organizatora Bijenala o eventualnim promenama bilo koje vrste koje mogu uticati na realizaciju izložbe.

Dostava

Umetnici/e čiji su radovi izabrani za izlaganje na Bijenalu u obavezi su da dostave rad lično ili putem pošte do 20. avgusta 2018. godine, na adresu: Spomen dom “Crvena komuna”, Obala 111, 85300 Petrovac, Crna Gora (sa naznakom: IV Međunarodno Bijenale akta “Marko Gregović”).

Umetnik/ca snosi troškove i odgovornost za dostavu rada organizatoru.

Selekcija

Pristigle radove ocenjivaće i selektirati stručni žiri, sastavljen od istaknutih likovnih stvaralaca, istoričara umetnosti i likovnih kritičara. Odluke žirija su konačne i neopozive.

Izložba

Izložba IV Međunarodnog bijenala akta “Marko Gregović” biće realizovana u galeriji “Marko Krstov Gregović” u Spomen domu “Crvena komuna” u Petrovcu. Termin izložbe je 1. septembar 2018. godine.

Katalog

Organizator će prirediti i objaviti reprezentativan izložbeni katalog IV Međunarodnog bijenala akta “Marko Gregović”, sa kataloškim podacima i jednom reprodukcijom u koloru rada koji će biti izložen. Kataloški podaci o radovima biće preuzeti iz prijavnog formulara. Autori/ke se odriču prava naknade za reprodukovanje rada u katalogu.

Otkupne nagrade i priznanja

Bijenale je nagradnog karaktera i biće dodeljene četiri otkupne nagrade i pohvale:
- za skulpturu u materijalu 1.500,00 evra;
- za sliku 750,00 evra;
- za crtež 500,00 evra, i
- za grafiku ili fotografiju 200,00 evra.

Takođe, dodeliće se i tri nagrade u vidu samostalnih izložbi u galeriji “Marko Krstov Gregović” (Spomen dom Crvena komuna) u Petrovcu.

Nagrađeni radovi ostaju u vlasništvu organizatora.

Poklon

Autor/ka, po slobodnoj želji, nakon realizacije izložbe, može svoj rad pokloniti fondu Bijenala, odnosno Spomen doma “Crvena komuna”. Poklon je neopoziv i bezuslovan.

Organizator se obavezuje da djelo pravilno evidentira u svojoj  dokumentaciji i da se o njemu ubuduće propisno stara.

Povraćaj

Organizator snosi odgovornost za rad od trenutka preuzimanja do trenutka predaje rada u pošti, odnosno do trenutka kada ga autor/ka lično preuzme, nakon realizacije izložbe.

Ukoliko dođe do oštećenja rada dok je pod odgovornošću organizatora, autor/ka će od organizatora biti finansijski obeštećen/a u visini vrijednosti rada koja se utvrdi internim dogovorom sa autorom/kom.

Po završetku izložbe organizator, putem pošte, upućuje radove umetnicima/ama u stanju u kom su primljeni. Organizator ne snosi odgovornost za eventualna oštećenje radova nastala prilikom transporta putem pošte. Zapisnik o eventualnom oštećenju rada organizatori će odmah dostaviti autoru.

*U prilogu: Prijavni formular

(SEEcult.org)

 • 19.06.2018 | 10:00

  Cankarjev dom | Mestni muzej, Ljubljana

  SLOVENSKI IN EVROPSKI CANKAR - razstava (18.6.2018.-28.2.2019.) ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja

  https://www.cd-cc.si/sl/kultura/razstave/ivan-cankar-in-evropa

  06.10.2018 | 10:00

  Kibla, Maribor

  Kibla portal, Valvasorjeva 40, Maribor

  OSEBNO / PERSONAL - mednarodna skupinska razstava (5.10.2018.-8.2.2019.)

  Jozef Suchoža (Slovaška), Nataša Prosenc Stearns (Slovenija/ZDA), Jože Slaček in Jiri Kočica (Slovenija), Jure Fingušt (Slovenija), Janez Kardelj (Slovenija), Maruša Šuštar (Slovenija), Tadej Vaukman (Slovenija), Maša Jazbec (Slovenija), Artists&Poor's (Slovenija), Radovan Kunić (Hrvaška), Boštjan Novak (Slovenija), Dragica Čadež (Slovenija), Anka Krašna (Slovenija), Selma Selman (BH/ZDA), Nikita Shalenny (Ukrajina/UA), Nataša Berk, Vlado Repnik, Simon Macuh, Petra Kapš (Slovenija), Tincuta Heinzel in Hillevi Munthe, kuratorici - Poskusi, napake, preizkušnje in napake: Attempts, Failures, Trials and Errors: Teresa Almeida (Portugalska / ZK / Švedska), Beam (Nizozemska), Shih Wei Chieh (Tajvan), Kate Sicchio (ZDA) & Camille Baker (Kanada / ZK), Renata Gaui (Brazilija / ZDA), Maria Paulina Gutiérrez (Kolumbija), Tincuta Heinzel (Romunija/Nemčija/ZK), Shary Kock (Nizozemska), Aline Martinez Santos (Brazilija/Nemčija), Afroditi Psarra (Grčija/ZDA), Annette Schmid & Veerle Pennock (Nemčija/Nizozemska), Zoran Popovici (Romunija), Natacha Roussel (Francija/Belgija), Vitalii Shupliak (Ukrajina/Poljska), Giulia Tomasello (Italija/ZK), Pauline Vierne (Francija/Nemčija), ZEST Collective (Romunija), Ebru Kurbak (Turčija/Avstrija), Mili John Tharakan (Indija/ZK), Rebecca Stewart (ZDA/ZK)

  http://www.kibla.org

  16.10.2018 | 10:00

  Muzej Paje Jovanovića, Kralja Milana 21/IV, Beograd

  POGLED IZBLIZA. ATELJE PAJE JOVANOVIĆA - izložba (15.10.2018.-26.1.2019.) povodom 115 godina od osnivanja Muzeja grada Beograda

  autor izložbe: Isidora Savić, kustoskinja Muzeja grada Beograda

  http://www.mgb.org.rs

  19.10.2018 | 10:00

  Muzej afričke umetnosti, Andre Nikolića 14, Beograd

  MASINISA SELMANI (Francuska): PODELJENI SVETOVI - izložba (18.10.2018.-24.2.2019.)

  http://www.institutfrancais.rs/podeljeni-svetovi-masinise-selmanija

  19.10.2018 | 10:00

  UGM trgovina, Strossmayerjeva 6, Maribor

  TONI SOPRANO: ʹOUT TA KĒ - prodajna razstava (18.10.2018.-17.2.2019.)

  http://www.ugm.si

  07.11.2018 | 11:00

  Muzej primenjene umetnosti, Vuka Karadžića 18, Beograd

  Dan muzeja primenjene umetnosti Beograd

  KLASIČNO I SIMBOLIČNO - PRSTENJE I MINĐUŠE OD ANTIKE DO SREDNJEG VEKA IZ KOLEKCIJE MUZEJA PRIMENJENE UMETNOSTI - izložba (6.11.2018.-31.1.2019.)

  autor izložbe i kataloga: Mila Gajić, viši kustos MPU

  konzervacija: Milan Andrić

  grafičko oblikovanje: Dušan Tkačenko

  arhitekta postavke: Miroslava Petrović Balubdžić

  muzika za izložbu: Vasil Hadžimanov

  http://mpu.rs

  08.11.2018 | 11:00

  Dom Jevrema Grujića, Svetogorska 17, Beograd

  ČAROBNA MILENA - izložba Milene Pavlović Barili (7.11.2019.-31.3.2019.)

  http://www.iicbelgrado.esteri.it

  09.11.2018 | 11:00

  Galerija Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4, Zagreb

  NIKOLA REISER: SENZIBILNI POETA SLIKARSTVA - retrospektivna izložba (8.11.2018.-3.2.2019.)

  kustosica izložbe: Danijela Marković

  autori tekstova: Akademik Tonko Maroević, Iva Körbler, Danijela Marković

  http://gkd.hr

  10.11.2018 | 10:00

  SANU, Beograd

  MARKO ČELEBONOVIĆ (1902-1986) - izložba (9.11.2018.-30.1.2019.)

  https://www.sanu.ac.rs

  10.11.2018 | 10:00

  Gradski muzej Subotica, Trg sinagoge 3, Subotica

  ROĐENJE HUMANOIDNE ROBOTIKE: 50 GODINA CENTRA ZA ROBOTIKU INSTITUTA „MIHAJLO PUPIN“ - izložba posvećena najstarijoj laboratoriji za robotiku u Jugoistočnoj Evropi (9.11.2018.-31.1.2019.)

  autor izložbe: Ivan Stanić, kustos Muzeja nauke i tehnike - Beograd

  organizacija: Gradski muzej Subotica i Muzej nauke i tehnike - Beograd

  http://www.gradskimuzej.subotica.rs

  http://www.muzejnt.rs

Video
25.12.2018 | 18:27

VOĐENJE: Ilija Šoškić - Akcione forme

Vođenje kroz izložbu Ilije ŠoškićaAkcione forme” koja je održana istovremeno u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom