• Search form

11.09.2018 | 13:15

Konkurs za izlaganje na 25. Jesenjem likovnom salonu

Galerija Centra za kulturu “Masuka” u Velikoj Plani objavila je konkurs za izlaganje na 25. Jesenjеm likovnom salonu, čije je otvaranje predvidjeno za 18. oktobar 2018.

Umetnik može da učestvuje sa najviše dva rada (slika, grafika, crtež, skulptura...) ne starija od dve godine. Format radova nije određen.

Konkurs je otvoren do 25. septembra 2018. godine.

Autori uplaćuju participaciju za učešće na izložbi u iznosu 500,00 dinara.

Uplatu sa naznakom “Za Jesenji likovni salon 2018.” treba izvršiti na tekući račun Centra za kulturu “Masuka” broj 840-945668-83. Participacija se ne vraća.  

Autori treba da pošalju elektronskim putem po dve fotografije svojih radova - rezolucija 300dpi (naziv, tehnika, dimenzije, godina nastanka), biografiju i potvrdu o uplati participacije  na e-mail: jesenvp@gmail.com.

U prijavi obavezno treba navesti tačnu adresu na koju se rad vraća i kontakt telefon.

Crteži, grafike, radovi na papiru ne moraju biti opremljeni ako ne prelaze dimenzije 100x70 cm. Autori snose troškove slanja/vraćanja radova.

Organizator se obavezuje da medijski promoviše izložbu, organizuje otvaranje, odštampa katalog koji svi učesnici dobijaju pri vraćanju radova.

Organizator ne prihvata odgovornost nanete štete pri transportu radova.

Organizator zadržava orginalnu ambalažu u koju pakuje i vraća radove nakon izložbe poštom umetnicima na navedenu adresu najkasnije do 31. novembra 2018. godine.

Izložba će biti selektovana i žirirana.

Nakon selekcije, autori će biti obavešteni o rezultatima na dostavljenu e-mail adresu.

Izabrani autori moraju dostaviti radove najkasnije do 12. oktobra 2018.

Na jubilarnom 25. Jesenjem likovnom salonu dodeljuju se tri nagrade stručnog žirija, a dobitnici će biti proglašeni na otvaranju izložbe.

I nagrada: Povelja i učešće u Likovnoj koloniji “Pokajnica 2019.” koja ćiti održana u Etno selu “Moravski konaci” u Velikoj Plani od 23. do 31. jula 2019. godine.

II i III nagrada: Povelja i novčani iznos koji će se utvrditi sa darodavcem.

Radove treba poslati na adresu: Galerija Centra za kulturu "Masuka" - Velika Plana, Kosovska 17, 11320 Velika Plana (sa naznakom "Za Jesenji salon 2018.").

Otvaranje izložbe planirano je za 18. oktobar 2018. u 19 sati, a u slučaju opravdanih okolnosti ovaj datum se može izmeniti.

Više informacija moguće je dobiti na telefone: +381 26 516 024; +381 66 150 374 i +381 61 256 58 58 (Miroslav Jovanović, kustos Galerije) ili na e-mail: artmisko@gmail.com.

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.