• Search form

24.07.2018 | 23:15

Konkurs za godišnju izložbu Slikarsko-grafičke sekcije ULUPUDS-a

Odbor Slikarsko-grafičke sekcije ULUPUDS-a raspisao je konkurs za godišnju izložbu u 2018. Pravo učešća imaju članovi svih sekcija ULUPUDS-a.

Izložba je prodajnog karaktera, a biće održana tokom decembra u UK Parobrod na temu “Kod”.

Prednost pri prijemu će imati oni radovi koji odgovore na temu, ali je dozvoljeno konkurisati i sa radovima druge tematike.

Reč “kod” može biti najšire shvaćena - kao sistem komunikacije, kao tajna šifra stvaraoca ili stvaralaštva, kao izazov i paradigma post - moderne globalno - informatičke kulture, lični kod kao izazov upravo toj i takvoj kulturi, genetski kod, kod kao način klasiranja svega postojećeg na svetu (bar-kod)…

Svaki autor može konkurisati sa po jednim reprezentativnim radom, nastalim u periodu od 2016. do danas, a dozvoljeni su i ranije izlagani radovi.

Format nije ograničen, međutim, kako će galerija tokom trajanja izložbe biti domaćin i brojnim drugim aktivnostima, a ne postoji fizičko obezbeđenje, bilo bi poželjno ne konkurisati sa previše sitnim radovima, zgodnim “za poneti”, naveli su organizatori.

Radovi treba da budu opremljeni za izlaganje.

Kotizaciju od 1.000 dinara plaćaju samo kandidati koji su prošli selekciju.

Svaki učesnik mora da ima izmirene obaveze prema ULUPUDS-u (plaćenu članarinu).

Konkurs je otvoren do 4. novembra 2018.

Konkursni materijal treba popuniti ćirilicom i poslati na e-mail: godisnjaSG2018@gmail.com

1. Popunjena prijava (u prilogu)
Naslov prijave: Ime i prezime, prijava - Godišnja SG

2. Dve fotografije radova sa kojima se konkuriše:
- za žiriranje, JPEG, RGB, veličine do 500KB
- za katalog, PDF, 300 dpi, CMYK, duža stranica do 10 cm

Naziv fotografije: Ime i prezime autora - naziv rada - tehnika - dimenzije - godina nastanka (na primer: Pera Perić - Leto - Akril na platnu - 40h50cm - 2018.)

Na poleđini rada treba napisati: ime i prezime autora, naziv rada, tehniku i godinu nastanka.

Rezultati i predaja radova:

Žiri izložbe čini Odbor Slikarsko-grafičke sekcije.

Spisak učesnika biće poznat najkasnije do 11. novembra 2018. i objavljen na sajtu ULUPUDS-a, kao i na Fejsbuk stranicama tog udruženja i Slikarsko-grafičke sekcije.

Datum i vreme predaje radova biće objavljeni uz spisak učesnika izložbe.

Učesnici su saglasni sa tim da će njihov rad biti korišćen u svrhu medijske promocije izložbe.

Biće odštampan adekvatan katalog i dodeljena jedna diploma za rad koji je, prema oceni žirija, najuspešnije odgovorio na temu izložbe.

Žiri za nagrade biće sastavljen od tri člana, od kojih je jedan istoričar umetnosti, a njihova imena će biti objavljena uz spisak učesnika izložbe.

Tokom izložbe biće organizovana dežurstva, a raspored će biti napravljen u dogovoru sa autorima, na osnovu slobodnog vremena kojim raspolažu.

Učesnici se obavezuju da će se držati rokova za predaju radova i uplatu kotizacije, kao i svih ostalih dogovora i rokova, predviđenih ovim Konkursom.

Učesnici prijavom na konkurs prihvataju sve uslove i pravila konkursa.

*U prilogu: Prijava za konkurs

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.