• Search form

14.05.2018 | 10:32

Konkurs za 16. Međunarodni salon stripa u Beogradu

Srećna galerija Studentskog kulturnog centra (SKC) u Beogradu objavila je konkurs za 16. Međunarodni salon stripa koji će biti održan od 27. do 30. septembra 2018. godine.

Propozicije za učesnike:

Pravo učešća imaju autori svih uzrasta.

Kandidat šalje rad na konkurs poštom (rad će biti prihvaćen i u slučaju da ga kandidat lično donese)

Rad treba da bude u dobroj kopiji (ili originalu), obima od 1 do 4 table, A3 ili A4 formata.

Rad može biti delo više autora (crtač, scenarista, kolorista), s tim da crtač ne može podneti na konkurs više od jednog rada.

Rad može biti prethodno objavljivan.

Tema, žanr i autorski pristup nisu zadati konkursom.

Ne isključuje se mogućnost prihvatanja rada sa strip tematikom u drugim medijima (reljef, skulptura, instalacija, objekat...).

Tekst u stripu može biti na srpskom ili engleskom jeziku kao i na jezicima sa bivšeg srpskohrvatskog odnosno hrvatskosrpskog govornog područja.

Uz rad je obavezno poslati (na računaru ili čitko, štampanim slovima, popunjenu) PRIJAVU NA KONKURS MEĐUNARODNOG SALONA STRIPA 2018. (koja se može preuzeti sa sajta Salona stripa ili OVDE, odnosno dobiti u SKC-u pri predavanju radova na konkurs).

Svaku tablu rada na poleđini označiti rednim brojem (primer: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4).

Radovi će biti žirirani za zvanične nagrade, nagrade prijatelja Salona i izložbu najuspelijih radova (radovi koji propagiraju rasnu, versku, nacionalnu, ličnu, kao i druge vidove netrpeljivosti; imaju za cilj propagandu delatnosti pravnih lica, organizacija, udruženja i pokreta; kao i radovi pornografske sadržine, neće biti uzeti u razmatranje).

Nagrade:

•  GRAND PRIX SALONA (uključuje novčani iznos od 1000 evra)
•  Nagrada za najbolje ostvarenje u domenu klasičnog strip jezika
• Nagrada za najbolje ostvarenje u domenu alternativnog strip jezika
• Nagrada za najbolji scenario (ideju)  
• Nagrada za najbolji  crtež  
• Specijalna nagrada žirija za inovaciju
 
 Takmičari do 15 godina starosti:

• MLADI LAV (najbolji rad u kategoriji)
• Specijalna nagrada žirija za najbolju ideju
• Specijalna nagrada žirija za zreo i maštovit izraz
• Specijalna nagrada žirija za najmlađeg autora  

Takođe, biće dodeljene nagrade prijatelja Salona stripa.
 
Rok za slanje radova je 15. avgust 2018.

Adresa za slanje radova: SALON STRIPA, Kralja Milana 48, 11000 Beograd, Srbija.

Kontakt za dodatne informacije: salonstripaskc@gmail.com, 011/ 360 20, salonstripaskc.rs / Facebook.com/comicsfest

*U prilogu: prijavni formular

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.