• Search form

11.09.2018 | 13:35

Konkurs U10 za izlaganje u 2019.

Umetnički prostor U10 u Beogradu raspisao je konkurs za izlaganje u 2019. godini.

U10 vode umetnici i namenjen je predstavljanju, promociji i afirmaciji stvaralaca iz oblasti savremenih umetnosti mlađe generacije iz regiona. Međunarodni projekti su takođe dobrodošli.

U10 će ove godine formirati manji deo programa po pozivu, dok se ostatak termina formira na osnovu otvorenog konkursa i izbora žirija.

Izbor vrši U10 tim u sastavu: Lidija Delić, Nina Ivanović, Sanda Kalebić, Sava Knežević, Isidora Krstić, Iva Kuzmanović, Nemanja Nikolić i Marija Šević.
 
Konkursni materijal se šalje isključivo putem obrasca koji se nalazi na sajtu u10.rs/konkurs

KONKURS JE OTVOREN ZA:
 
1. samostalne izložbe
2. grupne izložbe
3. autorske / kustoske izložbe
4. jednodnevne prezentacije / projekcije / promocije / diskusije / panele ili druge događaje u polju savremene umetnosti
5. zvučne i muzičke događaje.
 
KRITERIJUMI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
 
U10 najveći deo svog programa posvećuje afirmaciji mladih, neafirmisanih umetnika iz Srbije, kao i regiona Balkana. Saradnje između više regionalnih zemalja su takođe dobrodošle.

Konkurs nema ograničenje po pitanju državljanstva kandidata.

Međunarodni projekti su dobrodošli ukoliko podržavaju neki oblik saradnje i/ili razmene sa domaćim umetnicima.

U10 je platforma koja podržava i afirmiše inovativnu i eksperimentalnu umetnost i kulturu. Dodatno podržava transdisciplinarne i interdisciplinarne ideje i projekti u kojima se umetničke, kao i šire naučne discipline, prepliću, proširuju, istražuju i kritičko-umetnički ispituju.
 
KONKURSNI MATERIJAL TREBA DA SADRŽI:

1.    Opis projekta kojim se konkuriše (do 300 reči)
2.    CV sa kontaktom
3.    vizuelnu i drugu dokumentaciju

-    Do 10 reprodukcija/ilustracija projekta kojim se konkuriše.
-    U slučaju da projekat nije završen ili je u izradi, ili je baziran na vremenu/trajanju, performansu, govoru itd, treba priložiti opis izgleda i zamisli projekta (do 200 reči), uz poželjnu vizuelizaciju projekta u obliku skice, 3D modela i/ili izgleda u prostoru.
-    Zvuk i video: fajlove treba otpremiti na platforme poput Vimeo ili YouTube, i poslati linkove. Ukoliko je sadržaj zaštićen lozinkom, treba je navesti. Linkovi moraju biti aktivni do 1. decembra 2018.

4. Tehničku listu (lista tehničke opreme koju U10 obezbeđuje se nalazi u nastavku konkursa).
 
UMETNIČKI PROSTOR U10 OBEZBEĐUJE:

-    galerijski prostor
-    PR aktivnost (objava izložbe putem naše mailing liste i društvenih mreža: Facebook event, Twitter, Instagram)
-    dostupnu tehničku opremu (dva projektora, tri media-plejera, jedan zvučnik, dva para slušalica kao i osnovne alate za postavku izložbe)
-    koktel za otvaranje izložbe
-    štampani materijal (folder-katalog i postere).

IZLAGAČ OBEZBEĐUJE:

-    transport radova
-    postavku radova
-    svu dodatnu opremu i tehničku podršku koju U10 ne obezbeđuje
-    putni trošak i smeštaj
-    rastavljanje, pakovanje i odnošenje radova na kraju izložbe i vraćanje prostora u prvobitno stanje.

SLANJE
 
Konkursni materijal se šalje isključivo putem obrasca koji se nalazi na stranici: u10.rs/konkurs

Prijave poslate putem e-maila ili običnom poštom neće biti razmotrene.

Jedan autor može poslati više prijava.

Umetnici se obavezuju da će projekat prihvaćen na konkursu realizovati u dogovorenom roku. Termini počinju od januara 2019. godine.

ROK ZA PRIJAVU

Rok za slanje prijava je 15. oktobar 2018. godine (do ponoći).

Nepotpune prijave i prijave koje stignu nakon ovog roka neće biti uzete u obzir.

Odluka o prihvaćenim projektima će biti donesena do 1. decembra 2018. godine, o čemu će svi učesnici biti obavešteni email-om.

Kontakt za dodatne informacije: u10@u10.rs

*U prilogu: tlocrt galerijskog prostora U10

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.