• Search form

05.09.2017 | 11:01

Konkurs Sterijinog pozorja za originalni domaći dramski tekst

Sterijino pozorje raspisalo je Konkurs za originalni domaći dramski tekst 2017/18. godine, na kojem mogu da učestvuju državlјani Republike Srbije i svi autori koji pišu na srpskom jeziku.

Zaposleni u Sterijinom pozorju, članovi Upravnog i Nadzornog odbora Sterijinog pozorja, kao i članovi redakcije časopisa za pozorišnu umetnost “Scena”, nemaju pravo učešća.

Biće razmatrani originalni dramski tekstovi izvorno napisani na srpskom ili prevedeni na srpski jezik.

Žiri će uzimati u obzir neobjavlјene, neizvođene i nenagrađene dramske tekstove.

Sterijino pozorje preuzima autorska prava na objavlјivanje nagrađenog teksta u izdanjima Pozorja, na srpskom i engleskom jeziku, i prava na praizvođenje, bez naknadne nadoknade.

Konkurs je anoniman. Tekstove, u štampanoj formi (4 primerka), treba slati pod šifrom. Na dramskom tekstu ne sme biti ime autora. U posebnoj koverti poslati rešenje šifre (šifra pod kojom je poslat rad, ime i prezime, adresa boravka, kontakt telefon i e-mail adresa).

Isti autor može poslati najviše dva dramska teksta. Po objavlјivanju rezultata, nagrađeni autor je dužan da u roku od pet dana pošalјe originalni dramski tekst sa rešenjem šifre.

Rok za slanje tekstova je 30. novembar 2017.

Tekstovi prispeli na konkurs ne vraćaju se i biće pohranjeni u Biblioteci Sterijinog pozorja.

Dodelјuje se samo jedna nagrada. Nagrada podrazumeva Sterijinu značku, sertifikat i finansijski deo u iznosu od 400.000 dinara.

Odluku o nagradi žiri donosi do 28. februara 2018.

Dodela nagrade biće upriličena 29. marta 2018. godine, na Dan Sterijinog pozorja, u prostorijama Pozorja.

Sterijino pozorje raspisuje konkurs za originalni domaći dramski tekst pod pokrovitelјstvom Ministarstva kulture i informisanja Srbije, Gradske uprave za kulturu Novog Sada i Sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama AP Vojvodine.

Odštampane tekstove sa šifrom slati na adresu: STERIJINO POZORJE (za Konkurs), Zmaj-Jovina 22/I, 21000 Novi Sad.

(SEEcult.org)

Video
18. Bijnale umetnosti Pancevo
21.06.2018 | 15:33

VOĐENJE: 18. Bijenale umetnosti u Pančevu - Prostorni agens

Vođenje kroz 18. Bijenale umetnosti u Pančevu “Prostorni agens”, održano od 26. maja do 17.