• Search form

14.11.2017 | 15:34

Konkurs Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci za izlaganje u 2018.

Narodni muzej u Smederevskoj Palanci raspisao je konkurs za 2018. godinu za održavanje samostalnih i grupnih izložbi u oblasti likovnih umetnosti u svojoj Galeriji moderne umetnosti (Prvog srpskog ustanka 128).

Za prijavljivanje na konkurs potrebno je dostaviti:
- biografija autora, profesionalna i lična (ime, prezime, godina rođenja, adresa, e-mail, kontakt telefon)
- predlog izložbe – jasno obrazložen koncept u pisanoj ili elektronskoj formi
-  5-10 fotografija radova koji bi bili izloženi (uz naziv, tehniku, dimenzije i godinu nastanka, u elektronskoj formi)
- fajl prezentacije sa fotografijama treba da bude u JPG formatu do 4 mb. (najmanje 300 dpi)
- katalog sa poslednje izložbe u pisanoj ili elektronskoj formi

Prijave sa potrbnom dokumentacijom treba poslati od 15. novembra do 5. decembra 2017.

Prijave treba dostaviti u elektronskoj formi na adresu: galerijasp@gmail.com ili direktno na adresu: Narodni muzej u Smederevskoj Palanci, ul. Trg heroja 5, 11420 Smederevska Palanka.

Autori čije izložbe Umetnički savet uvrsti u program u obavezi su da Galeriji NMSP ustupe po jedan rad sa izložbe.

Nepotpune i neadekvatne prijave neće se uzimati u razmatranje.

Nakon završetka konkursa, svi kandidati će biti obavešteni.

Konkursni materijal se ne vraća.

Kontakt za dodatne informacije: 026 – 317-295,  026 – 314 – 399.
 
(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.