• Search form

10.05.2018 | 22:35

Konkurs Likovne galerije KCB-a za 2019.

Likovna galerija Kulturnog centra Beograda raspisala je konkurs za izlaganje u 2019. godini kojim poziva sve zainteresovane stvaraoce, likovne i vizuelne umetnike, istoričare i teoretičare umetnosti da predlože samostalne izložbe i autorske projekte iz oblasti savremene vizuelne umetnosti, dizajna i arhitekture koje će za godišnji program razmatrati Savet galerije.

Imajući u vidu da se konkurs raspisuje za 6 slobodnih termina, jer se u preostalih 5 organizuju tradicionalne izložbe (Kritičari su izabrali, BINA, izložba nagrađena na 56. Oktobarskom salonu nagradom Likovne redakcije i izložbe/umetnički projekti po pozivu), Savet će raspravljati samo o onim predlozima koji, pored nesumnjivog umetničkog kvaliteta, ne iziskuju dodatna finansijska sredstva za prezentaciju, postprodukciju, transport i ostale troškove koji prevazilaze mogućnosti planirane budžetom.

U skladu sa dugogodišnjom izlagačkom politikom Likovne galerije, Savet će pri izboru materijala na konkursu dati prioritet autorima koji su završili studije na nekom od umetničkih fakulteta u zemlji i inostranstvu, i autorima afirmisanim na domaćoj i inostranoj sceni savremene vizuelne umetnosti.

Materijal za konkurs
– do 10 fotografija radova koji se predlažu za izložbu (fotografije, CD, DVD)
– koncepcija izložbe izložena u pisanoj formi (do jedne šlajfne teksta)
– profesionalna biografija
– okvirna cena radova koji će biti izloženi (iskazano u dinarima).

Materijal za konkurs može se predati u Likovnoj redakciji KCB-a do 31. maja 2018, svakog radnog dana od 10-15 sati, ili poštom na adresu: Kulturni centar Beograda, Likovna redakcija (ZA KONKURS 2019), Knez Mihailova 6/1 sprat, 11000 Beograd.

Detaljnije informacije o konkursu mogu se dobiti na telefon Likovne redakcije: 2622-926, ili preko imejla kustoskinje Gordane Dobrić, na adresu: gordana.dobric@kcb.org.rs. Rezultati konkursa biće istaknuti u propisanom roku na sajtu KCB-a kcb.org.rs

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.