• Search form

06.07.2018 | 14:59

Konkurs KC Sombor za otkup umetničkih dela

Kulturni centar “Laza Kostić” u Somboru objavio je konkurs za prikuplјanje predloga za finansiranje umetničkih dela u oblasti vizuelnih umetnosti nastalih u proteklih pet godina, kao i finansiranje nastajanja novih umetničkih dela savremenih umetnika.

Konkurs je raspisan na osnovu Konkursa Ministarstva za kulturu i informisanje Srbije za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti za 2018. godinu.

Kriterijumi:
1. Pravo učešća imaju svi likovni, primenjeni i multimedijalni akademski umetnici.
2. Razmatrana će biti samo dela nastala u proteklih pet godina.
3. Prednost imaju zavičajni umetnici, rođenjem ili radom vezani za Severnobački okrug
4. Delo savremene umetničke forme i izraza.

Dokumentacija treba da sadrži:
1. Profesionalnu biografiju umetnika o čijem je delu reč.
2. Vizuelna dokumentacija: fotografije umetničkih dela koji se predlažu za finansiranje/ skice umetničkih dela za čije se nastajanje konkuriše; opcionalno - katalozi, portfolio i drugi štampani materijali umetnika, ustanove kulture, i/ ili vizuelni materijali na CD-u.
3. Detalјan opis umetničkog dela/projekta (naziv dela, dimenzije, tehnika, godina nastanka, koncepcija...).
4. Detalјno razrađen budžet (specifikacija troškova iskazana isklјučivo u dinarima)

Konkursni materijal se može dostaviti na elektronsku adresu galerijalk@gmail.com ili poštom na: Kulturni centar “Laza Kostić” Sombor (za likovni konkurs), Venac Radomira Putnika 2, Sombor do 16. jula 2018.godine.

Ukoliko se šalјe poštom, sav materijal treba dostaviti i u elektronskom obliku (na kompakt disku, 300 dpi).

Konkursni materijal se ne vraća, a nepotpuni konkursni materijal neće biti razmatran.

Poslate fotografije, ukoliko dela budu finansirana, će biti korišćene za štampani materijal i grafička rešenja.

O odabiru dela koja se šalju na Konkurs Ministarstva odlučuje Umetnički savet Galerije Kulturnog centra Sombor.

Svi prijavlјeni autori će biti obavešteni o rezultatima konkursa KC Sombor putem imejla do 18.7.2018. godine.

O finansiranju odabranih dela odlučuje komisija Ministarstva kulture i informisanja.

Povodom Konkursa za (su)finansiranje umetničkih dela u oblasti vizuelnih umetnosti za 2018, koji je raspisalo Ministarstvo kulture i informisanja, Inicijativa umetnika i ove godine je  pozvala institucije da raspišu interne konkurse za otkup.

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.