• Search form

10.05.2018 | 22:32

Konkurs galerije Podroom KCB-a za 2019.

Kulturni centar Beograda objavio je konkurs za predloge za izložbe – samostalne, grupne, autorske/kustoske koncepcije, koje će biti realizovane u galeriji Podroom tokom izlagačke sezone 2019. godine.

U fokusu izložbenog programa za 2019. godinu biće pokretne slike: video, video instalacije, umetnički film i animacija kao i multimedijalne instalacije. Akcenat će, kao i do sada, biti stavljen na eksperimentalnost pristupa kada je reč o prezentaciji rada(ova).

U 2019. godini u galeriji Podroom slobodna su 7 termina za izložbe, svaki u trajanju od minimum 3 nedelje.

Konkurs je otvoren za pojedince, grupe i institucije.

Konkurs je međunarodni odnosno na konkursu mogu da učestvuju građani Srbije i strani državljani.

Prijave se šalju na srpskom (ili nekom od jezika zemalja bivše Jugoslavije) i/ili engleskom jeziku.

Postoji mogućnost da pojedinačni predlozi odnosno autori/autorke budu pozvani da razmotre učešće u grupnim izložbama/projektima.

Tehničke informacije o izlagačkom prostoru i uslovi:
- 200 m² izlagačkog prostora (plan galerije / fotografije / video zapis)
- tehnička oprema i tim za postavku;
- usluge pr-a i grafičkog dizajnera;
- institucionalna podrška u obezbeđivanju dodatnih finansijskih sredstava za realizaciju;
- mogućnost pokrivanja post-produkcijskih troškova;
- ostali troškovi koje pokriva galerija: prevod tekstova na srpski/engleski, štampa lagendi i drugih tekstova za potrebe izložbe; smeštaj za autore/autorke, troškovi otvaranja, foto dokumentacija;
• poštanski troškovi (TNT, FEDEX, DXL i sl.) u skladu sa mogućnostima;
• svi detalji budućih saradnji biće definisani posebnim ugovorom;

Konkursni materijal:
- kratak opis izložbe/izložbenog projekta – tekst maksimalne dužine jedne stranice (oko 1.800 karaktera) u kojem je jasno objašnjena ideja izložbe;
- vizuelna dokumentacija podrazumeva uputstva za mogućnost pregleda video materijala ili/i maksimum do 10 fotografija: iz video materijala, skica, crteža i sl. koje ilustruju izložbu odnosno rad(ove). Fotografije slati u jpeg formatu u PDF dokumentu ili kao zipovan fajl (maksimalno 8MB);
- kratka biografija/biografije autora/autorki i/ili učesnika/učesnica;
- materijal se šalje isključivo u jednom imejlu na elektronsku adresu sa naznakom “PODROOM 2019“.

Nije potrebno slati kataloge, portfolio, dvd, brošure ili drugu sličnu dokumentaciju, koja neće biti uzeta u obzir. Elektronskim putem svi će biti obavešteni o uspešno pristiglom konkursnom materijalu.

Savet galerije Podroom napraviće uži izbor, nakon čega će pojedini podnosioci prijava biti kontaktirani i zamoljeni da pošalju dodatni materijal koji se odnosi na njihove predloge (dodatni materijal o radovima, budžetu neophodnim za realizaciju, mogućim datumima izložbe i sl.)

Konkurs je otvoren do 31. maja 2018.

Prijave se šalju isključivo elektronskom poštom i to na adresu: podroom@kcb.rs

Prijave koje budu nepotpune i/ili koje stignu nakon navedenog roka neće biti razmatrane.

Finalna lista odabranih predloga biće objavljena na sajtu KCB-a do kraja juna 2018.

Savet galerije Podroom formirao je KCB i ima jednogodišnji mandat: Branka Benčić je istoričarka umetnosti i kustoskinja čiji je fokus savremena umetnost, film, istorija izložbi i kustoske prakse; Srđan Keča je reditelj i docent na Departmanu za umetnost i istoriju umetnosti Univerziteta Stanford, Zorana Đaković Minniti je koordinatorka međunarodnih projekata i programa galerije Podroom u KCB-u.

Galerija Podroom je otvorena u septembru 2012. godine i nalazi se u donjem, podrumskom nivou prostorija KCB-a. Program je baziran na projektima, izložbama i programima koji su rezultat međunarodne i regionalne saradnje. U fokusu programa su savremena kretanja u oblasti filma, videa, animacije i pokretnih slika sa akcentom na kritičko promišljanje savremenog konteksta i okruženja od strane savremenih vizuelnih umetnika i institucija.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.