• Search form

11.05.2018 | 01:55

Konkurs časopisa Likovni život za nagradu za likovnu kritiku

Nagrada časopisa “Likovni život” za likovnu kritiku osnovana je sa ciljem da podstakne razvoj kritičke misli i pisanja kraćih, sažetih formi likovne kritike koja je danas gotovo zamrla. Mišljenje redakcije je da dosadašnje nagrade, poput nagrade “Pavle Vasić” i “Lazar Trifunović” nisu u dovoljnoj meri afirmisale upravo tu klasičnu likovnu kritiku ili kritički prikaz pisan u kraćoj formi i namenjen dnevnoj i periodičnoj štampi.

Nagrada časopisa “Likovni život”  za likovnu kritiku se dodeljuje jednom godišnje za kritičke prikaze izložbi likovnih i primenjenih umetnika tokom tekuće godine na teritoriji Srbije. Nagrada je namenjena istoričarima umetnosti i likovnim kritičarima mlađe i srednje generacije do 40 godina starosti.

Uredništvo u sastavu: Zdravko Vučinić, Olivera Gavrić Pavić i Petar Vujošević izabraće najbolji tekst i proglasiti dobitnika nagrade na kraju godine.

Nagrada se ove godine sastoji od plakete.

Kritike se odnose na likovna dešavanja od početka 2018. u Srbiji. Tekst ne sme prelaziti 3.000 karaktera sa proredima.

Kritika se šalje se na adresu likovni.zivot@yahoo.com na ćirilici sa do 3 priložene fotografije i naznakom “Za konkurs”.

Poželjno je dostaviti i kraću biografiju autora teksta.

Najbolje likovne kritike će do kraja godine biti objavljene u novim brojevima časopisa.

Redakcija “Likovnog života” priprema, inače, u ovoj godini dva broja tog časopisa - hronike za vizuelne i prostorne komunikacije (avgust i decembar).
 
Svaki bi trebalo da bude štampan na 50 strana u boji.
 
Zainteresovani autori mogu da pošalju tekstove za sledeći, 153. broj na imejl redakcije likovni.zivot@yahoo.com do 1. avgusta 2018.
 
Tekstovi treba da se odnose na likovne događaje od januara 2018.

Treba da budu na ćirilici, veličine do 5000 karaktera sa proredima. Uz tekst bi trebalo dostaviti do 3 kvalitetne kolor reprodukcije, u JPG formatu.
 
(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.