• Search form

Kolarčeva zadužbina, Beograd

SAMOORGANIZACIJA NELINEARNIH NERAVNOTEŽNIH SISTEMA - predavanje u čast 100 godina od rođenja ILJE PRIGOŽINA dobitnika Nobelove nagrade za hemiju 1977. godine

govore: dr Ljiljana Kolar Anić, profesor emeritus, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju, dr Željko Čupić, naučni savetnik, Univerzitet u Beogradu, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, dr Dragomir Stanisavljev, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

http://www.kolarac.rs

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.