• Search form

CZKD, Beograd

MKSJ: SLUČAJ KOSOVO 1998-1999 - izložba (19-28.3.2018.)

Javni čas: MKSJ - Zločini OVK

predavač: Bekim Blakaj

organizacija: Fond za humanitarno pravo (FHP), u saradnji sa SENSE-Centrom za tranzicijsku pravdu iz Pule, Fondom za humanitarno pravo Kosovo i Centrom za suočavanje s prošlošću-Documenta

http://www.czkd.org

Video
14.03.2018 | 20:55

Incidenti koji postaju pravilo

Kako je nestao Kulturni centar Požega i da li se taj i slični slučajevi mogu posmatrati kao incidenti u kulturi u Srbiji ili postaju pravilo – bila je tema diskusije održane 13.