• Search form

SANU, Beograd

2472. koncert u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti

ANĐELA JOSIFOSKI - violina

SMILJA JOSIFOSKI - klavir

https://www.sanu.ac.rs

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.