• Search form

SANU, Beograd

2472. koncert u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti

ANĐELA JOSIFOSKI - violina

SMILJA JOSIFOSKI - klavir

https://www.sanu.ac.rs

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.