• Search form

Izložbeni salon Izidor Kršnjavi (ISO) / ŠPUD, Trg Republike Hrvatske 11, Zagreb

IVANA TKALČIĆ (1987): PARADISE NOW - izložba (14-28.3.2018.)

http://ss-primijenjenaumjetnostidizajn-zg.skole.hr

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.