• Search form

Italijanski institut za kulturu, Kneza Miloša 56, Beograd

IVAN HOČEVAR (gitara) - solistički koncert

besplatno

http://www.fmu.bg.ac.rs

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.