• Search form

Klub-knjižara-galerija Glasnik, Kneza Miloša 16, Beograd

Predstavlјanje nove Glasnikove edicije VIOLINSKI KLJ

urednici: Petar V. Arbutina i Aleksandar Gatalica

Aleksandar Gatalica: ZLATNO DOBA PIJANIZMA - predstavljanje knjige

Džordž Bernard Šo: O MUZICI - predstavljanje knjige

O novoj ediciji i knjigama govore: Petar V. Arbutina i Aleksandar Gatalica, urednici edicije

http://www.slglasnik.com

Video
22.05.2018 | 23:54

VOĐENJE - ARTTERROR: Fragmenti dualnosti

Vođenje kroz izložbu Fragmenti dualnosti umetničke asocijacije ARTTERROR u galeriji Podroom Kulturnog centra Beograda, održanu od 5. aprila do 3. maja 2018.