• Search form

Klub-knjižara-galerija Glasnik, Kneza Miloša 16, Beograd

Predstavlјanje nove Glasnikove edicije VIOLINSKI KLJ

urednici: Petar V. Arbutina i Aleksandar Gatalica

Aleksandar Gatalica: ZLATNO DOBA PIJANIZMA - predstavljanje knjige

Džordž Bernard Šo: O MUZICI - predstavljanje knjige

O novoj ediciji i knjigama govore: Petar V. Arbutina i Aleksandar Gatalica, urednici edicije

http://www.slglasnik.com

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.