• Search form

Klub-knjižara-galerija Glasnik, Kneza Miloša 16, Beograd

Predstavlјanje nove Glasnikove edicije VIOLINSKI KLJ

urednici: Petar V. Arbutina i Aleksandar Gatalica

Aleksandar Gatalica: ZLATNO DOBA PIJANIZMA - predstavljanje knjige

Džordž Bernard Šo: O MUZICI - predstavljanje knjige

O novoj ediciji i knjigama govore: Petar V. Arbutina i Aleksandar Gatalica, urednici edicije

http://www.slglasnik.com

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.