• Search form

SANU, Beograd

EDGAR DEGA: TRENUCI POSMATRANJA - izložba (15.7.-5.9.2017.)

organizacija: Narodni muzej u Beogradu i Galerija SANU

http://www.narodnimuzej.rs

Video
14.03.2018 | 20:55

Incidenti koji postaju pravilo

Kako je nestao Kulturni centar Požega i da li se taj i slični slučajevi mogu posmatrati kao incidenti u kulturi u Srbiji ili postaju pravilo – bila je tema diskusije održane 13.