• Search form

Narodni muzej Kragujevac, Vuka Karadžića 1, Kragujevac

Convivium Musicum 17/18: Ansambl ICSTRINGS (Nemačka)

besplatno

http://www.muzej.org.rs

Video
14.03.2018 | 20:55

Incidenti koji postaju pravilo

Kako je nestao Kulturni centar Požega i da li se taj i slični slučajevi mogu posmatrati kao incidenti u kulturi u Srbiji ili postaju pravilo – bila je tema diskusije održane 13.