• Search form

Feniksov san - BIGZ - Na sopstveni pogon

/ NA SOPSTVENI POGON

Feniksov san - BIGZ - Na sopstveni pogon

KC BIGZ, Bulevar Vojvode Mišića 17/III
Petak, 4. novembar, 21h
FENIKSOV SAN - srednjemetražni eksperimentalno-plesni film - premijera
Režija: Saša Perić
Produkcija: IGNIS
U saradnji sa: MAPA Balkon, KC BIGZ, Kvaka teatar

"Feniksov san“ je eksperimentalni film inspirisan poezijom Branka Miljkovića koji istražuje fenomen sećanja i načina na koje se ono prenosi preko pokreta.

Drevni Asteci su smatrali da su pre našeg doba postojala 4 doba ili "sunca": Sunce vode, Sunce vatre, Sunce vazduha i Sunce zemlje, a da mi trenutno živimo u dobu pokreta i to u vreme kada se taj period približava svom kalendarskom kraju.

Ispitujući znakovnost koja se nalazi u pokretu, film "Feniksov san" uzima oblik omnibusa snova, odnosno dnevnika snova koji predstavlja potragu snevača za njegovom izgubljenom ljubavlju.

Delovi omnibusa su ustvari filmske adaptacije kratkih performansa koje su uradili mladi pozorišni umetnici koristeći se različitim tehnikama: od savremenog baleta, fizičkog teatra, preko pozorišta senki, do buto plesa.

Video
18. Bijnale umetnosti Pancevo
21.06.2018 | 15:33

VOĐENJE: 18. Bijenale umetnosti u Pančevu - Prostorni agens

Vođenje kroz 18. Bijenale umetnosti u Pančevu “Prostorni agens”, održano od 26. maja do 17.